Rozmowa kwalifikacyjna daje Ci możliwość bliższego poznania kandydata na pracownika w Twojej firmie i zweryfikowania informacji, które zawarł w CV. Warto zastanowić się wcześniej nad tym, jak chcecie, aby ona wyglądała i co jest dla Was najważniejsze, żeby się z tej rozmowy dowiedzieć. 

Kategorie pytań, jakie możesz zadać: 

 • dotyczące osobowości kandydata 
 • związane z firmą 
 • o dotychczasowe doświadczenie i osiągnięcia
 • o umiejętności 
 • związane z przyszłością 
 • inne, interesujące dla Ciebie

10 pytań, które możesz zadać kandydatowi na rozmowie: 

 1. Jakby się Pan/Pani opisał(a)?
 2. Czego spodziewa się Pan/Pani po pracy w naszej firmie? 
 3. Proszę opisać swój największy sukces zawodowy 
 4. Czy podejmuje Pan/Pani ryzyko? W jakich sytuacjach? 
 5. Czym jest dla Pana/Pani rozwój? Czy są jakieś dziedziny, w których planuje się Pan/Pani szkolić?
 6. Co jest dla Pana/Pani najważniejsze w życiu? 
 7. Jakie masz mocne strony? Zdaniem Twoim i Twoich bliskich 
 8. Jakie masz największe marzenia związane z pracą? 
 9. Jaką rolę pełni Pan/Pani podczas pracy w grupie? 
 10. Jaki rodzaj kultury organizacji wydobywa z Ciebie to, co najlepsze? 

To tylko kilka uniwersalnych przykładowych pytań, pamiętaj jednak, aby dostosować je pod stanowisko na które szukasz pracownika i pod Twoją firmę. Pytania rekrutacyjne zadanych podczas rozmowy, powinno mieć swój cel. 

Jeśli jeszcze nie opublikowałeś ogłoszenia, lub nikt na nie nie odpowiada, mogę polecić Ci platformę, która umożliwia zamieszczanie nielimitowanej liczby darmowych ogłoszeń o pracę. Publikowane są one na Poradniku Pracownika, który zrzesza serki tysięcy pracowników.