Zakładając działalność przedsiębiorca może się zastanawiać co wybrać: ryczałt czy VAT? Jest to błędne myślenie, ponieważ nazwy te dotyczą dwóch innych podatków. Z artykułu dowiesz się, jak można rozliczać się będąc na ryczałcie.

Podatek dochodowy - ryczałt czy VAT?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest jedną z czterech form opodatkowania podatkiem dochodowym. Jego stawki są różne w zależności od wykonywanej działalności gospodarczej i mogą wynosić: 2%, 3%, 5.5%, 8.5%, 10%, 12.5%, 15% oraz 17%. Co istotne stawkę odlicza się od uzyskanych przychodów, a firma nie można odliczać kosztów uzyskania przychodów. 

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym:

 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 • zasady ogólne

 • podatek liniowy

 • karta podatkowa

Formę opodatkowania zgłasza się podczas rejestracji działalności gospodarczej na wniosku CEIDG-1 w polu 18. Oraz w razie zmiany formy opodatkowania z innej na ryczałt należy to uczynić w terminie do 20 dnia następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca osiągnął pierwszy przychód w nowym roku podatkowym. Zmianę formy opodatkowania można zgłosić na wniosku aktualizacyjnym CEIDG-1. 

Podatek od towarów i usług - ryczałt czy VAT?

VAT, z angielskiego value added tax, to podatek od towarów i usług. Jest on naliczany przez przedsiębiorcę podczas sprzedaży i następnie rozliczany z Urzędem Skarbowym. Towary i usługi względem podatku VAT mogą podlegać stawkom: 0%, 5%, 8%, 23%, ale mogą także być zwolnione lub nie podlegać opodatkowaniu vatem. 

Ważne!

Nie każdy przedsiębiorca musi być vatowcem. Zgodnie z ustawą o VAT rozróżniamy dwa rodzaje zwolnień:

 • zwolnienie podmiotowe dla działalności gospodarczych, których obroty netto nie wynosiły 200 000 Euro (z wyjątkiem tych działalności, które są ujęte w art. 113. 1. ustawie o VAT)

 • zwolnienie przedmiotowe dla działalności gospodarczych sprzedających towary i dostarczających usługi  (ujęte w art. 43. 1. Ustawy o VAT)

Zgłoszenia do opodatkowania podatkiem VAT można dokonać podczas rejestracji działalności składając wniosek VAT R wraz z wnioskiem CEIDG-1 oraz w trakcie prowadzenia działalności na wniosku VAT R. Jeśli zwolnienie podmiotowe lub przedmiotowe od podatku VAT przestaje obowiązywać przedsiębiorca ma obowiązek rejestracji do VAT przed dniem wykonania pierwszej transakcji nieobjętej zwolnieniem. Jeśli przedsiębiorca dobrowolnie rezygnuje ze zwolenia podatkiem VAT to powinien zarejestrować się przed początkiem miesiąca, w którym rezygnuje ze zwolnienia.

Ważne!
Nie ma obowiązku zgłaszania korzystania ze zwolnienia z rejestracji do VAT.

Ryczałt czy VAT - co rozliczać?

Zarówno ryczałt jak i VAT należy rozliczac z Urzędem Skarbowym w datach zależnych od wyboru okresów rozliczania - miesięcznych bądź kwartalnych.

Rozliczanie Ryczałtu:

Będąc na ryczałcie można wyliczać zaliczki na podatek dochodowy miesięcznie lub kwartalnie (spełniając określone warunki, o czym więcej w artykule: Kto może wybrać kwartalny ryczałt?): 

 • zaliczki kwartalne opłaca się do 20. dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału

 • zaliczki miesięczne opłaca się do 20. dnia miesiąca następnego 

Nie składa się do Urzędu Skarbowego deklaracji co miesiąc, a jedynie opłaca zaliczki. Ryczałtowiec po zakończeniu roku rozliczeniowego składa deklarację roczną - PIT 28.

Rozliczanie VAT-u

Będąc czynnym podatnikiem VAT można rozliczać się kwartalnie lub miesięcznie. W tym celu składa się plik JPK V7:

 • rozliczając się kwartalnie plik JPK V7K składa się w dwóch częściach:

  • ewidencyjnej w dwóch pierwszych miesiącach kwartału do 25. dnia miesiąca następnego

  • ewidencyjnej i deklaracyjnej do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale. 

 • rozliczając się miesięcznie plik JPK V7M składa się w terminie do 25. dnia miesiąca następnego zarówno w części ewidencyjnej jak i deklaracyjnej.

Ryczałt czy VAT - które wyliczyć pierwsze po zakończeniu okresu rozliczeniowego?

W związku z tym, że są to dwa różne i niezależne od siebie podatki to nie ma znaczenia, które wyliczy się pierwsze - ryczałt czy VAT. Podatki te nie mają na siebie wpływu, a ich wybór niesie ze sobą szereg niezależnych od siebie wad i zalet.

Zalety i wady wyboru ryczałtu jako formy opodatkowania podatkiem dochodowym

Zalety

Wady

 • możliwość stosowania niskiej stawki opodatkowania

 • możliwość rozliczania się kwartalnie (po spełnieniu odpowiednich warunków)

 • uproszczona księgowość

 • brak możliwości rozliczania kosztów uzyskania przychodów

 • brak możliwości rozliczania się wspólnie z małżonkiem

 • brak możliwości rozliczania się jako osoba samotnie wychowująca dziecko

 • brak możliwości skorzystania z ulgi na dzieci w zeznaniu rocznym

 • brak możliwości odliczenia składek na Fundusz Pracy

 • brak możliwości skorzystania z ulgi IP Box

 • obniżona zdolność kredytowa

 

Zalety i wady bycia czynnym vatowcem

Zalety

Wady

 • możliwość uzyskania zwrotu podatku jeśli VAT od zakupów jest większy niż VAT od sprzedaży

 • większa atrakcyjność współpracy ze strony kontrahentów niż z nievatowcem

 • obowiązek zapłaty podatku gdy VAT od sprzedaży (należny) jest wyższy niż VAT od zakupów (naliczony)

 • obowiązek stosowania w niektórych przypadkach Mechanizmu Podzielonej Płatności

 • obowiązek widnienia na Białej liście podatników

 • obowiązek prowadzenia ewidencji VAT

 • obowiązek terminowego rozliczania z Urzędem Skarbowym 

 • obowiązek dodania VATu do ceny i jej podniesienie