Określenie adresu przy zakładaniu działalności gospodarczej nie zawsze jest łatwe. Zdarza się, że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w różnych miejscach, bądź w ogóle nie jest zdolne do jego sprecyzowania. Jednak czy rzeczywiście wymagane jest określenie adresu? Może wystarczą inne dane, aby prowadzić biznes? W tym artykule postaram się odpowiedzieć na te pytania.

Określenie adresu przy zakładaniu działalności gospodarczej a biznesplan

Przedsiębiorca pierwszy raz zastanawia się nad adresem swojej działalności, gdy tworzy biznesplan, czyli dokument mający przedstawić cel, plany, wydatki, zagrożenia i zasoby przedsiębiorstwa. W tym momencie należy dopasować to miejsce tak, aby nie tylko charakterem pasowało do biznesu, ale także by przyciągało jak największą ilość klientów, a to przecież cel każdej działalności gospodarczej!

Określenie adresu przy zakładaniu działalności gospodarczej a rejestracja

Działalność gospodarczą rejestruje się przez wypełnienie wniosku CEIDG-1. Można to zrobić w formie tradycyjnej - papierowej wersji i zanieść do dowolnego urzędu gminy lub urzędu miasta, bądź wypełnić formularz na stronie internetowej i przesłać za pośrednictwem własnego podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego. Coraz popularniejsze staje się także skorzystanie z pomocy portali internetowych, banków oraz biur rachunkowych oferujących taką usługę.

W formularzu CEIDG podaje się kilka adresów:

  • Adres zamieszkania wnioskodawcy, czyli aktualne miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek

  • Adres przechowywania dokumentacji rachunkowej, czyli miejsce, w którym przechowywane są dokumenty. Może to być siedziba działalności, biuro rachunkowe lub inne miejsce, gdzie będą one łatwo dostępne.

  • Adres do doręczeń, czyli miejsce gdzie poczta może być wysyłana. Nie musi to być siedziba firmy, ale ważne, aby przesyłki były odbierane przez przedsiębiorcę. 

  • Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej, czyli adres gdzie rzeczywiście działalność jest wykonywana. Może on być różny od tych wyżej wymienionych. Jeśli brak takiego miejsca lub nie można go jednoznacznie określić to dla celów podatkowych przyjęty zostanie adres zamieszkania wnioskodawcy.

Ważne jest, aby podane adresy spełniały pewne wymogi. Wprawdzie przedsiębiorca nie musi posiadać potwierdzenia tytułu prawnego do lokalu, w którym będzie prowadzona działalność gospodarcza, jednak powinien on posiadać zgodę wynajmującego na takie działania. Jest to istotne również ze względu na rejestrację do VAT, jeśli podatnik się zdecyduje na bycie czynnym podatnikiem VAT. 

W związku z podatkiem dochodowym płaconym przez przedsiębiorcę ważny jest również adres urzędu skarbowego, W sytuacji zmiany adresu zamieszkania przedsiębiorcy zmianie może ulec jego urząd skarbowy.  Jeśli do tego dojdzie należy zgłosić to w ciągu 7 dni. 

Określenie adresu przy zakładaniu działalności gospodarczej a wirtualne biuro 

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą muszą liczyć się z tym, że jeśli prowadzą ją w swoim miejscu zamieszkania, będzie ono powszechnie znane i dostępne. Adres ten jest bowiem umieszczany m.in. na dokumentach, wizytówkach, reklamach i stronach internetowych. Może mieć to różne konsekwencje. W takiej sytuacji rozwiązaniem mogą być wirtualne biura, ale co to takiego i czy są rzeczywiście legalne?

Wirtualne biuro to adres, pod którym firma jest oficjalnie zarejestrowana i który może być użyty przy reklamie działalności. Co więcej, może tam docierać również korespondencja, która będzie wysłana do przedsiębiorcy. Niektóre biura oferują także usługi księgowości, obsługi klienta czy też wynajmu pomieszczenia. 

Zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 sierpnia 2014 r. o sygn. akt I SA/Łd 436/13 korzystanie z usług biura wirtualnego jest legalne. Jest to duże udogodnienie, dla osób chroniących swoja prywatność, lub którzy pracują w różnych miejscach na świecie i nie mają stałej siedziby.

Podsumowując, wybierając adres przy zakładaniu działalności gospodarczej warto się chwilę dłużej zastanowić i przemyśleć różne aspekty. O ile duże przedsiębiorstwo może nie mieć problemu z określeniem odpowiedniego lokalu dla celów administracyjnych, tak osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (np. influencerzy, freelancerzy itp.) powinni rozważyć różne dostępne opcje.