Zatory płatnicze to jedna z największych bolączek polskich przedsiębiorców. Wielu z nich uważa, że odzyskanie należności wobec nierzetelnych kontrahentów jest całkowicie niemożliwe. Warto jednak zdawać sobie sprawę z tego, że w rzeczywistości sposobów na odzyskanie długu jest naprawdę dużo. Poniżej omawiamy te najskuteczniejsze.

Ściąganie długów - nieodłączny element prowadzenia działalności gospodarczej 

Prowadzenie działalności gospodarczej to nie tylko niezależność i możliwość osiągania bardzo wysokich dochodów, ale również szereg zagrożeń i bolączek. Jednym z największych utrapień przedsiębiorców zarówno w Polsce jak i na całym świecie jest konieczność odzyskiwania długów od nieuczciwych kontrahentów, którzy zaopatrzyli się w produkty i usługi, jednak "zapomnieli" za nie zapłacić. 

W wielu przypadkach zdarza się, że dla niektórych przedsiębiorców odzyskanie długów jest niezwykle trudne. Należy jednak wiedzieć o tym, że skutecznych możliwości w zakresie egzekwowania długów jest dużo. 

Polubowne rozwiązanie sprawy 

Zanim zdecydujemy się na wytoczenie przeciwko dłużnikowi "ciężkich dział", warto na początku zaproponować mu ugodę. W ramach takiej ugody dłużnik może zyskać możliwość rozłożenia długów na raty. Windykacja nie jest procesem opartym na przepisach i czynnościach prawnych. Tutaj wykorzystuje się przede wszystkim umiejętność oddziaływania na nierzetelnego dłużnika. Eksperci podkreślają, że windykacja polubowna jest także jedynym sposobem na odzyskanie należności, które uległy przedawnieniu. 

Windykacja polubowna może być realizowana poprzez kontakt osobisty, mailowy lub telefoniczny a także poprzez korespondencję. Jej nieodłącznym elementem powinny być negocjacje z dłużnikiem oraz wzięcie pod uwagę jego ograniczonych możliwości finansowych. 

Egzekucja środków z rachunku bankowego dłużnika 

Wydawać by się mogło, że to najskuteczniejsze rozwiązanie z możliwych, jednak należy wiedzieć o tym, że wiąże się to ze znacznym pogorszeniem relacji z danym kontrahentem. Dodatkowo, wielu sprytnych dłużników potrafi świetnie przygotować się na blokadę konta i wypłacają wszystkie zgromadzone na nim środki.

Dodatkowo, aby egzekucja środków z rachunku bankowego dłużnika mogła być przeprowadzona, najpierw trzeba stoczyć dość długą batalię sądową, gdyż procedura ta może być przeprowadzona wyłącznie przez komornika. Cały proces przebiega następująco. Najpierw należy złożyć pozew, skierować wobec dłużnika wezwanie do zapłaty, uzyskać tytuł egzekucyjny, a na końcu skierować się z wnioskiem o egzekucję do komornika. 

Atutem tej formy windykacji jest fakt, iż dzięki skierowaniu pozwu do sądu bieg przedawnienia zostaje przerwany. Jednocześnie przedsiębiorca musi liczyć się z dość wysokimi kosztami, a dodatkowo z tym, że dany kontrahent w przyszłości nie będzie już chciał z nim współpracować. 

Windykacja terenowa 

Wielu przedsiębiorców decyduje się na wysłanie do zadłużonego kontrahenta windykatorów terenowych. Wizyta takiej osoby powoduje, że nierzetelny kontrahent zaczyna wstydzić się swojego długu przed rodziną i sąsiadami. Jednocześnie jest to metoda dość kontrowersyjna, a dodatkowo przepisy prawa jasno wskazują, że windykatorzy nie mają prawa do wejścia na teren posesji dłużnika. 

Źródło: https://alterweb.pl/-odzyskanie-dlugu-skuteczne-sposoby-na-odzyskanie-pieniedzy-od-dluznika