Cło

Celem tego podatku jest jeszcze dziwnie pojęta ochrona rynku wewnętrznego oraz krajowych producentów, co zwiększa koszty innych branż i konsumentów.
Jest to niezwykle często stosowany mechanizm stosowany przez protekcjonistyczne, etatystyczne, bolszewickie, socjalistyczne, komunistyczne, populistyczne państwa, wraże wolnym społeczeństwom.
W erze globalizacji tego typu praktyki stają się dzięki Bogu coraz rzadsze.

Jest to podatek pobierany w celu zwiększenia wpływów do budżetu państwa.

Podatek pobierany w powiązaniu z przewożeniem towarów przez granicę celną.
Opodatkowaniu mogą podlegać jednocześnie produktu importowane .

Jest to także element polityki zagranicznej , wywierania nacisków na inne państwa a nawet element wojny celnej.

W przeciwieństwie do podatku od wartości dodanej, cła w wypadku Polski w większości trafiają do budżetu UE.