Pusta faktura a podatek VAT

Faktura VAT  ukazująca sprzedaż towarów lub usług, której tak naprawdę nigdy nie było (nieodzwierciedlająca rzeczywistego zdarzenia) to tzw. pusta faktura. Nieuczciwi przedsiębiorcy powinni trzymać się na baczności gdyż wystawienie pustej faktury również rodzi obowiązki podatkowe.

Read More

Faktura korygująca – jak księgować ?

W przypadku błędu na fakturze pierwotnej, a także podczas zwrotu, reklamacji lub udzielenia rabatu sprzedawca zobowiązany jest wystawić fakturę korygującą. Faktura korygująca nie różni się szczególnie od standardowych faktur – posiada jednak dodatkowe elementy, jak numer faktury źródłowej czy kwoty przed i po korekcie. Niezwykle istotne jest natomiast jej poprawne zaksięgowanie.

Read More

Kiedy należy wystawić fakturę do paragonu?

Klient ma prawo zażądać wystawienia faktury, nawet jeśli jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a jego zakup został wcześniej udokumentowany paragonem fiskalnym. W takich sytuacjach przedsiębiorca zobowiązany jest wystawić fakturę do paragonu, która nie podlega księgowaniu w ewidencjach.

Read More

Dokumenty potwierdzające WDT

Podczas wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów podatnik może zastosować stawkę VAT 0% tylko jeżeli posiada dokumenty potwierdzające WDT (jednoznacznie wskazujące na realizację wywozu towarów poza obszar Polski). Część takiej dokumentacji jest zwykle przesyłana przez partnerów za pomocą faksu bądź poczty elektronicznej – przepisy tego nie zabraniają, a dostarczone takimi drogami dokumenty zachowują moc dowodową w przypadku stwierdzania WDT.

Read More

Faktura w języku obcym

Przedsiębiorcy prowadzący interesy z zagranicznymi kontrahentami nierzadko zastanawiają się, czy możliwe jest wystawianie faktury w języku obcym, czy też konieczne jest jej sporządzenie w języku polskim.

Read More

Brak numeru NIP na fakturze a odliczenie VAT

Ustawa o podatku VAT zawiera szczegółowe regulacje dotyczące zasad wystawiania faktur. Przepisy określają jednoznacznie czym jest dokument – faktura oraz jakie dane powinien zawierać. W myśl obowiązujących przepisów dokument, który nie zawiera wszystkich danych określonych ustawą (np. brak numeru NIP) fakturą nie jest.

Read More

VAT MOSS – zanim wystawisz fakturę sprawdź nabywcę!

Od 2015 roku weszły w życie regulacje dotyczące wewnątrzunijnej szczególnej procedury rozliczania się z podatku VAT (procedura VAT MOSS) Procedura VAT MOSS – dla kogo? Nowymi przepisami od stycznia 2015 roku objęci są przedsiębiorcy świadczący usługi: elektroniczne (usługi typu SaaS), telekomunikacyjne, nadawcze, na rzecz zagranicznych odbiorców ostatecznych – konsumentów (osób prywatnych).

Read More

Faktura korygująca – co powinna zawierać?

Faktury korygujące są zaliczane do specyficznych dokumentów księgowych. Wystawiane są tylko w wyjątkowych sytuacjach, np. kiedy podstawa opodatkowania została zmniejszona albo zwiększona. Sposoby wystawiania faktury korygującej różnią się od siebie w zależności od przyczyny wystawienia korekty.

Read More

Co powinna zawierać faktura VAT RR?

Fakturę VAT RR wystawia czynny podatnik podatku od towarów i usług, który nabywa produkty rolne od rolnika ryczałtowego. Jest to wyjątkowa forma rozliczania podatku VAT – dowiedz się więcej na jej temat.

Read More