Brak numeru NIP na fakturze

Brak numeru NIP na fakturze a odliczenie VAT

Ustawa o podatku VAT zawiera szczegółowe regulacje dotyczące zasad wystawiania faktur. Przepisy określają jednoznacznie czym jest dokument – faktura oraz jakie dane powinien zawierać. W myśl obowiązujących przepisów dokument, który nie zawiera wszystkich danych określonych ustawą (np. brak numeru NIP) fakturą nie jest.

Read More →

VAT moss

VAT MOSS – zanim wystawisz fakturę sprawdź nabywcę!

Od 2015 roku weszły w życie regulacje dotyczące wewnątrzunijnej szczególnej procedury rozliczania się z podatku VAT (procedura VAT MOSS)

Procedura VAT MOSS – dla kogo?

Nowymi przepisami od stycznia 2015 roku objęci są przedsiębiorcy świadczący usługi:

  • elektroniczne (usługi typu SaaS),

  • telekomunikacyjne,

  • nadawcze,

na rzecz zagranicznych odbiorców ostatecznych – konsumentów (osób prywatnych). Read More →

Potwierdzenie odbioru faktury korygującej

Young beautiful woman holding a white empty letter, sitting at the table and smiling

Otrzymując fakturę korygującą, która zmniejsza podstawę opodatkowania – sprzedawca co do zasady powinien otrzymać potwierdzenie odbioru faktury. Jako potwierdzenie mogą być traktowane między innymi:

Read More →

Faktura korygująca – co powinna zawierać?

notatnik

Faktury korygujące są zaliczane do specyficznych dokumentów księgowych. Wystawiane są tylko w wyjątkowych sytuacjach, np. kiedy podstawa opodatkowania została zmniejszona albo zwiększona. Sposoby wystawiania faktury korygującej różnią się od siebie w zależności od przyczyny wystawienia korekty.

Read More →

Co powinna zawierać faktura VAT RR?

glasses-272399_1280

Fakturę VAT RR wystawia czynny podatnik podatku od towarów i usług, który nabywa produkty rolne od rolnika ryczałtowego. Jest to wyjątkowa forma rozliczania podatku VAT – dowiedz się więcej na jej temat.

Read More →

Liczne zalety elektronicznego fakturowania

writing-336370_1280

Zaletą elektronicznego fakturowania jest przede wszystkim jego szybkość. Wystarczy kilka kliknięć, aby wystawiona przez nas faktura powędrowała do klienta. Jednak to nie jedyne plusy fakturowania on-line. Dowiedz się więcej, czytając nasz artykuł!

Read More →

Nabywca może wystawić fakturę

iStock_000019601238Small

Fakturę VAT wystawia zazwyczaj sam sprzedawca. Jednak czy wiesz, że istnieje możliwość, że to nabywca wystawi fakturę? Czym jest i na czym polega samofakturowanie (znane także jako self-billing), dowiesz się z naszego artykułu.

Read More →

Faktura VAT – metoda kasowa

Fotolia_13857804_S

Rozliczać faktury metodą kasową mogą tylko ci przedsiębiorcy, którzy zaliczają się do grupy małych podatników. Metoda kasowa pozwala na odprowadzenie VAT dopiero, kiedy przedsiębiorca uzyska zapłatę od kontrahenta. Taka forma rozliczeń wymaga wcześniejszego, pisemnego zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego – do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który podatnik ma zamiar je stosować.

Read More →

Pusta faktura – co robić?

iStock_000015266973XXLarge

Jeżeli faktura nie odnosi się do transakcji, która miała miejsce, nazywana jest pustą fakturą. Nie można jej mylić z fakturą źle wystawioną (o której już pisaliśmy) – chodzi o wystawienie faktury fikcyjnej, odnoszącej się do czynności, która tak naprawdę nie miała miejsca. Czym grozi wystawienie pustej faktury?

Read More →

Jak prawidłowo wypełnić fakturę VAT?

income-tax-491626_1280

W fakturze VAT, która jest dokumentem sprzedaży, znajdziemy szczegółowe informacje na temat transakcji. Zakres informacji, które powinny się znaleźć na prawidłowo wypełnionej fakturze, jest ściśle określony przez rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Sprawdź, jak prawidłowo wypełnić fakturę VAT!

Read More →