ZUS Z3B

Zaświadczenie ZUS Z-3b Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3b składa się do ZUS-u za: osoby wykonujące pozarolniczą działalność, osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność, duchownych. Formularz ten służy do ustalenia prawa do zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego czy rehabilitacyjnego i ich wysokości. Zaświadczenie należy przekazać do ZUS-u wraz z drukiem zwolnienia lekarskiego (ZUS ZLA) w ciągu…

Read More