Zaliczka na podatek dochodowy – jak korygować?

Przedsiębiorcy, rozliczający się na zasadach ogólnych bądź podatkiem liniowym mają obowiązek opłacania zaliczek na podatek dochodowy. Co ciekawe, nie wymaga to składania żadnej deklaracji do urzędu skarbowego. Sprawdź, kiedy zaliczka na podatek dochodowy musi być wyliczana miesięcznie, a kiedy można ją rozliczać kwartalnie oraz jakie są zasady jej wyliczania. Zaliczka na podatek dochodowy – kto może…

Read More

Zaliczka na podatek dochodowy – kiedy należy ją skorygować?

Przedsiębiorca rozpoczynający swoją działalność musi zdecydować się na jedną formę opodatkowania podatkiem dochodowym, którą będzie stosował w trakcie całego roku podatkowego tj. skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub karta podatkowa. Niejednokrotnie po opłaceniu zaliczki przedsiębiorca dokonuje zmian w poprzednich okresach rozliczeniowych. Sprawdź, kiedy zaliczka na podatek dochodowy powinna zostać skorygowana? Zaliczka na…

Read More

Rodzaje opodatkowania

Uzyskiwane przez polskich obywateli przychody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W zależności od tego, czy osoba pracuje na etacie, czy prowadzi własną działalność posiadającą lub nie osobowość prawną, podlegać będzie jednej z dwóch ustaw. Chodzi tutaj o ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz o ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

Read More

Płatności skarbowe

Odprowadzanie podatku do urzędu skarbowego to obowiązek każdego polskiego podatnika. O ile jednak pracując na etacie można obowiązek wyliczania zaliczek „zrzucić” na zatrudniającego, samemu martwiąc się tylko o deklarację roczną, to już pracujący na własny rachunek przedsiębiorca sam musi zająć się swoimi podatkami. 

Read More

Opodatkowanie działalności gospodarczej

Tym, co niejednokrotnie powstrzymuje przedsiębiorców przed podjęciem własnej działalności gospodarczej, są podatki. Rzeczywiście ich ilość, wybór metod opodatkowania oraz stawek może przerażać, jednakże w praktyce poradzenie sobie z podatkami nie jest wcale takie trudne. 

Read More

Odsetki od zaliczki na podatek dochodowy

Podatek dochodowy w praktyce rozliczany jest raz, na zakończenie roku podatkowego, przy pomocy rozliczenia rocznego PIT. W ciągu roku podatnicy odprowadzają do urzędu zaliczki na ten podatek. Warto pamiętać, że są one traktowane w świetle prawa jak podatek, w związku z czym ich nieopłacenie w terminie będzie wiązało się z odsetkami karnymi.

Read More

Podatki dla firm

Za co firmy muszą odprowadzać podatek? Podstawowym obciążeniem podatkowym dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w sposób uproszczony, jest podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) oraz podatek od towarów i usług, czyli podatek VAT.

Read More

Podatki dla urzędu skarbowego

Każdy podatnik, prowadzący działalność gospodarczą, zobowiązany jest odprowadzać do urzędu skarbowego należny podatek VAT oraz podatek dochodowy. Kiedy trzeba tego dokonać i co podlega opodatkowaniu?

Read More