Tag Archives: Wzór Listy Płac

Lista płac

j0309662

aściciel działalności gospodarczej jest zobowiązany do sporządzania w określonych terminach listy płac, która obejmuje podstawowe elementy wypłaty. Lista płac może zawierać elementy dotyczące pensji jednego albo kilku zatrudnionych. Read More →

Kartoteki wynagrodzeń

notatnikW firmie zatrudniającej pracowników pracodawca jest zobowiązany do dopilnowania, aby prowadzona dokumentacja pracownicza była zgodna z przepisami. Warto wobec tego zapoznać się z zasadami dotyczącymi prowadzenia kartoteki wynagrodzeń.  Read More →