Lista płac

Właściciel działalności gospodarczej jest zobowiązany do sporządzania w określonych terminach listy płac, która obejmuje podstawowe elementy wypłaty. Lista płac może zawierać elementy dotyczące pensji jednego albo kilku zatrudnionych.

Read More

Kartoteki wynagrodzeń

W firmie zatrudniającej pracowników pracodawca jest zobowiązany do dopilnowania, aby prowadzona dokumentacja pracownicza była zgodna z przepisami. Warto wobec tego zapoznać się z zasadami dotyczącymi prowadzenia kartoteki wynagrodzeń. 

Read More