WDT a stawka VAT 0%

Nie każda transakcja dostawy towaru zawierana z kontrahentem państwa członkowskiego Unii Europejskiej będzie transakcją WDT. Dowiedz, się jakie warunki należy spełnić aby uznać transakcję za Wewnątrzwspólnotową Dostawę Towarów. Czym jest WDT? Poprzez WDT rozumie się wywóz towarów z kraju na rzecz podatnika prowadzącego działalność gospodarczą na terenie innego państwa znajdującego się na terenie Unii Europejskiej…

Read More

Dokumenty potwierdzające WDT

Sprzedaż towarów na rzecz kontrahenta z Unii Europejskiej co do zasady jest określana mianem wewnętrzwspólnotowej dostawy towarów – czyli WDT. Towar podczas takiej transakcji jest wywożony z terytorium Polski na terytorium innego kraju członkowskiego, a jego odbiorcą jest przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT-UE. Zgodnie z przepisami dla takiej dostawy właściwa jest stawka 0% VAT, ale…

Read More