Środek trwały a wyposażenie

Przedsiębiorcy często mają problem z klasyfikacją zakupu. Zastanawiają się czy dany przedmiot stanowi środek trwały, czy też wyposażenie. W celu ujęcia wydatku w ewidencji środków trwałych musi on spełniać określone kryteria. Przeczytaj i dowiedz się, kiedy zakup należy zakwalifikować jako środek trwały, a kiedy jako wyposażenie. Środek trwały Aby zakup mógł zostać zakwaflikowany jako środek…

Read More