Wynagrodzenie za pracę a wyjazd delegacyjny

Kodeks Pracy wyraźnie wskazuje, że za wykonaną pracę pracownikowi przysługuje wynagrodzenie. Ustawodawca określa również sposób naliczania za wyjazd służbowy. Każdy pracodawca powinien stosować się do tych zasad, bo nienależyte ich wypełnianie grozi odpowiedzialnością karną.

Read More