Tag Archives: Przykład Faktury

Koniec faktur VAT-MP i faktur VAT marża?

consulting_services_4Faktury VAT-MP oraz VAT-Marża – dokumenty wystawianie w szczególnych przypadkach, od 1 stycznia 2012 r. znikają z polskiego obrotu. Co je zastąpi? Read More →

Chcesz anulować fakturę? Na to musisz uważać!

Fotolia_14209430_SFaktury, jako najpopularniejsze w Polsce dowody księgowe, obwarowane są szeregiem przepisów. Właściwie każda związana z tym dokumentem aktywność – wystawiania, terminy, korygowanie, podlega przepisom. Jak zatem i kiedy można – bądź należy – anulować fakturę, aby było to zgodne z przepisami? Read More →

Faktura proforma

FakturaFaktura pro forma jest rodzajem wstępnie wystawianego dokumentu sprzedaży w którym sprzedawca określa zasady na jakich dokona dostawy towaru kupującemu.  Read More →

Faktury VAT w obrocie gospodarczym

ClipboardFaktury to najpopularniejsze w Polsce dokumenty księgowe. Wystawiane przez znaczącą część przedsiębiorców, służą udokumentowaniu sprzedaży i zakupu towarów i usług.  Read More →

Co to jest faktura?

Faktura jest głównym dokumentem uwierzytelniającym zrealizowaną transakcję sprzedażową usług albo towarów. Wyjątkiem jest sprzedaż ewidencjonowana przy pomocy kas fiskalnych, gdyż wystawiany jest wówczas paragon sprzedażowy. Ustawa dopuszcza możliwość wypisywania sześciu rodzajów faktur:

 • faktury pro forma (przedwstępnej)
 • faktury VAT
 • faktury RR (wystawianej przez nabywców produktów rolnych od rolników ryczałtowych)
 • faktury korygującej
 • faktury końcowej (rozliczeniowej)
 • faktury zaliczkowej

Bez względu na rodzaj faktury, [zawierać ona powinna|zawrzeć w niej powinno się takie dane jak:

 • stawki podatku VAT
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów lub usług, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku
 • sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz nie podlegającym opodatkowaniu
 • jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub ilość wykonanych usług
 • nazwę towaru lub usługi
 • numer identyfikacji podatkowej nabywcy i sprzedawcy
 • wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż netto
 • miesiąc, dzień oraz rok albo miesiąc i rok sprzedaży
 • datę wystawienia faktury
 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku
 • kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie
 • unikalny numer faktury wraz z jej typem
 • wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwota podatku, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu
 • imiona i nazwiska lub nazwy albo nazwy skrócone nabywcy i sprzedawcy oraz ich adresy

Faktura służy w celach podatkowych. Od kwot na niej uwzględnionych, odprowadzić należy bowiem stosowny podatek od towarów i usług, w skrócie zwany VAT.