Decyzja o formie działalności

Kiedy przyszły przedsiębiorca ustali już, w jakiej branży chciałby założyć swoją nową firmę, jaki posiada kapitał i czy chce angażować ewentualnych wspólników, przychodzi pora na wybór formy działalności. 

Read More

Zasady rejestracji firmy

Formalności związane z zakładaniem działalności jednoosobowej lub spółki cywilnej są relatywnie proste i wymagają najmniej zachodu. Zgodnie z zasadą “jednego okienka” rejestracja odbywa się – z kilkoma wyjątkami – przy pomocy jednego formularza CEIDG-1. Jest to druk, służący zapisaniu nowo powstałej firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej.

Read More

Jak założyć działalność – CEIDG-1

Własna działalność gospodarcza niejednokrotnie jest nieosiągalnym marzeniem – podatnik chciałby przejść na swoje, ale obawia się wszystkich formalności i kosztów, związanych z zakładaniem firmy, Jak się okazuje – niepotrzebnie, ponieważ jednoosobowa działalność gospodarcza albo spółka cywilna to minimum biurokracji!

Read More

Wniosek CEIDG – założenie firmy

Wraz z uruchomieniem Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej wprowadzono nowy formularz, za pomocą którego podatnik może kontaktować się z urzędem – CEIDG-1. Jest to wniosek, z którym każdy przedsiębiorca powinien się zapoznać. Służy on przede wszystkim rejestracji nowo założonej działalności gospodarczej.

Read More

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy ma prawo do skontrolowania każdego przedsiębiorcy w celu ujawnienia niedozwolonych praktyk lub innych nieprawidłowości w trakcie przyjmowania do pracy pracowników. Rewident zazwyczaj uprzedza o wizycie w danej firmie, co najczęściej powoduje dużo stresu i strachu. Dlaczego? Kontrola może bowiem skutkować nawet sprawą w sądzie. 

Read More

Pełnomocnik wpisany do CEIDG

Nawet przedsiębiorca, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, może potrzebować urlopu, zachorować albo wyjechać. W takiej sytuacji powinien znaleźć się ktoś, kto może zastąpić właściciela firmy w zakresie czynności służbowych. Takim kimś jest pełnomocnik. 

Read More

Przekształcenie firmy w spółkę a CEIDG

Jednoosobowa działalność gospodarcza lub spółka cywilna, jako przedsiębiorstwa nie posiadające osobowości prawnej, należy zgłosić do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej – CEIDG. W chwili, gdy przedsiębiorca podejmuje decyzję o przekształceniu swojej firmy w spółkę osobową lub kapitałową, konieczne jest zgłoszenie wprowadzanych zmian do CEIDG.

Read More

Zmiany w CEIDG

Dane działalności nie są wybierane raz na zawsze – może zdarzyć się sytuacja, w której konieczne będzie wprowadzenie zmian. Trzeba w takiej sytuacji pamiętać, że informację o zmianie danych trzeba zgłosić także do Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej.

Read More

Usługi a biznes

Biznes oparty na usługach to w dzisiejszych czasach dobry pomysł. Usługi stanowią bowiem największą grupę w całej światowej gospodarce. Nie potrzeba do nich magazynu, towarów i materiałów, a zysk może być naprawdę satysfakcjonujący.

Read More