KPiR – jak założyć?

Podatkowa księga przychodów i rozchodów to bardzo popularna forma prowadzenia ewidencji. W odróżnieniu od ksiąg rachunkowych, stanowiących pełną księgowość, KPiR prowadzona jest w formie uproszczonej. Przeczytaj i dowiedz się, jakich formalności musisz dopełnić, aby ją założyć! Do czego służy KPiR? Księgę przychodów i rozchodów prowadzi się w celach podatkowych. W KPiR wykazuje się wszelkie przychody…

Read More