Jak wystawiać faktury zbiorcze od 2014 r.?

Faktury zbiorcze, za pomocą których przedsiębiorca może dokumentować więcej transakcji na jednym dokumencie, są dostępne już od początku 2013 r. Zgodnie z rozporządzeniem z 28 marca 2011 r. faktura może dokumentować kilka odrębnych dostaw towarów albo usług, pod warunkiem, że zostały one dokonane w trakcie jednego miesiąca. Dokument taki powinien zostać sporządzony najpóźniej w ostatnim…

Read More

Zbiorcza faktura VAT – kiedy można ją wystawić?

Zgodnie z prawem, jakie zaczęło funkcjonować od 1 stycznia 2013 roku, przedsiębiorcy będący czynnymi podatnikami VAT mogą wystawić zbiorczą fakturę, aby udokumentować kilka odrębnych dostaw towarów lub świadczonych usług podczas trwania miesiąca.

Read More