Anulowanie faktury – kiedy jest możliwe?

Anulowanie faktury nie jest uregulowane w przepisach ustawy o VAT. Ustawa w przypadku błędu przewiduje sporządzenie korekty. W praktyce jednak organy podatkowe dopuszczają taką praktykę. Sprawdź, kiedy możesz anulować fakturę, a kiedy konieczna będzie jej korekta! Błędy popełniane przy wystawianiu faktur Zgodnie z art. 106j ustawy o VAT w przypadku popełnienia błędu przy wystawianiu faktury…

Read More

Anulowanie faktury – kiedy jest możliwe?

Prowadząc działalność, która czasami zmusza przedsiębiorcę do wystawienia faktury przed zrealizowaniem transakcji może być czasami kłopotliwe. Specyfika niektórych działalności, np. sprzedaż wysyłkowa wymaga od sprzedawcy wystawienie faktury przed wysłaniem towaru, a co za tym idzie ryzyko nieprzyjęcia dostawy i odesłanie dokumentu z powrotem. Czy przedsiębiorca może wówczas anulować taką fakturę?

Read More