Środek trwały a wyposażenie

Przedsiębiorcy często mają problem z klasyfikacją zakupu. Zastanawiają się czy dany przedmiot stanowi środek trwały, czy też wyposażenie. W celu ujęcia wydatku w ewidencji środków trwałych musi on spełniać określone kryteria. Przeczytaj i dowiedz się, kiedy zakup należy zakwalifikować jako środek trwały, a kiedy jako wyposażenie. Środek trwały Aby zakup mógł zostać zakwaflikowany jako środek…

Read More

Środki trwałe – ujęcie podatkowe i rachunkowe

Zgodnie z przepisami, jeśli do firmy nabywane są nowe sprzęty, należy je w pewnych sytuacjach wprowadzić do ewidencji środków trwałych. Czym dokładnie są środki trwałe i kiedy trzeba je ewidencjonować – o tym w poniższym artykule. 

Read More

Ustalenie wartości początkowej środka trwałego

Do kosztów uzyskania przychodu zaliczana jest wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w postaci odpisów amortyzacyjnych. Jak jednak należy ustalić wartość posiadanych elementów, jeśli nie zostały one zakupione na fakturę?

Read More