JPK – czym jest i kogo obowiązuje?

JPK, czyli jednolity plik kontrolny obowiązuje na mocy art. 193a Ordynacji Podatkowej. Od 1 stycznia 2018 roku jego wysyłka będzie obowiązywała wszystkie podmioty gospodarcze. Czym jest JPK i jak prawidłowo go sporządzać? Odpowiedź znajduje się w artykule. Co to jest JKP? JPK to ewidencje oraz dokumenty księgowe za dany okres prowadzone w programach komputerowych, które…

Read More