Faktura VAT – metoda kasowa

Rozliczać faktury metodą kasową mogą tylko ci przedsiębiorcy, którzy zaliczają się do grupy małych podatników. Metoda kasowa pozwala na odprowadzenie VAT dopiero, kiedy przedsiębiorca uzyska zapłatę od kontrahenta. Taka forma rozliczeń wymaga wcześniejszego, pisemnego zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego – do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który podatnik ma zamiar je stosować.

Read More

Jak prawidłowo wypełnić fakturę VAT?

W fakturze VAT, która jest dokumentem sprzedaży, znajdziemy szczegółowe informacje na temat transakcji. Zakres informacji, które powinny się znaleźć na prawidłowo wypełnionej fakturze, jest ściśle określony przez rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług….

Read More

Faktura zaliczkowa i końcowa – przepisy 2014

W obrocie gospodarczym niejednokrotnie zdarza się, że przedsiębiorca otrzymuje część zapłaty jeszcze przed wykonaniem usługi lub dostarczeniem towaru. Przedpłata, zadatek lub zaliczka wymagają odpowiedniego udokumentowania – konieczna będzie zatem faktura zaliczkowa i faktura końcowa (rozliczająca).

Read More

Data sprzedaży na fakturze

Elementy faktury, jako najważniejszego dokumentu księgowego, zostały szczegółowo opisane w Ustawie o podatku od towarów i usług (VAT). Większość z nich jest oczywista dla przedsiębiorców, istnieją jednak dane, które wzbudzają wątpliwości. Do tych ostatnich należy data sprzedaży na fakturze.

Read More

Definicja faktury i faktury elektronicznej? Tak, od początku 2014 roku

Już chyba większość podatników VAT, tych czynnych oraz zwolnionych, jest świadoma o nadchodzących zmianach w Ustawie o podatku od towarów i usług, które wejdą w życie od stycznia 2014 roku. Niektóre przepisy zostaną zastąpione nowymi, a inne całkiem usunięte. Jednak całkowitą nowością będzie określenie przez ustawodawcę definicji faktur oraz faktur elektronicznych, które były przedmiotem wielu…

Read More

Faktura wystawiona bez numeru NIP nabywcy – jakie konsekwencje?

Czasami przedsiębiorca wystawiający faktury na rzecz kontrahenta prowadzącego działalność gospodarczą może wśród danych identyfikacyjnych nabywcy pominąć jego numer NIP. Czy w takiej sytuacji jest możliwe zaliczenie danego wydatku na podstawie takiej faktury? Jak wtedy wygląda kwestia odliczenia podatku VAT?

Read More

Otrzymanie faktury z opóźnieniem

Jednym z problemów przedsiębiorców dokonujących transakcji w obrocie gospodarczym jest otrzymywanie faktur zakupowych z często dużym opóźnieniem, kiedy dany okres rozliczeniowy został już zamknięty. Wtedy też najczęstszymi pytaniami jakie sobie zadają podatnicy, są: kiedy ująć dany dokument w kosztach podatkowych oraz – w przypadku duplikatów – pod jaką datą je zaksięgować.

Read More

Kiedy i jak wystawić fakturę końcową?

W obrocie gospodarczym można spotkać się z fakturą końcową. Służy ona udokumentowaniu zakończonej sprzedaży towarów lub usług, na poczet której zostały uregulowane wcześniej zaliczki, potwierdzone fakturami zaliczkowymi. Jest pewnym rodzajem potwierdzenia zakończenia realizacji zamówienia, przygotowanego na podstawie faktury pro forma. Należy ją wystawić, jeżeli wcześniej zapłacone zaliczki nie pokryły całości należności za sprzedaży.

Read More

Faktura uproszczona – zasady jej wystawiania

Możliwość wystawiania faktury w postaci uproszczonej weszła w życie, wraz z początkiem roku 2013. Za jej pomocą można udokumentować transakcję gospodarczą, której wartość nie przekracza kwoty 450 zł bądź 100 euro. Warto wiedzieć, że jest to jedynie możliwość, z której przedsiębiorca może skorzystać – ale nie musi, wówczas wystawiając zwykłą fakturę.

Read More