Faktury po zmianach 2013 roku

Od 1 stycznia 2011 wprowadzone zostały zmiany dotyczące faktur VAT. Faktury VAT powinny dokumentować dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy. Szczegółowo treść faktur określają przepisy rozporządzenia o fakturach (art. 106 ust. 1 ustawy o VAT). Jeżeli nabywców jest…

Read More

Chcesz anulować fakturę? Na to musisz uważać!

Faktury, jako najpopularniejsze w Polsce dowody księgowe, obwarowane są szeregiem przepisów. Właściwie każda związana z tym dokumentem aktywność – wystawiania, terminy, korygowanie, podlega przepisom. Jak zatem i kiedy można – bądź należy – anulować fakturę, aby było to zgodne z przepisami?

Read More

Numer rejestracyjny na fakturze już niepotrzebny

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie prowadzenia KPiR uwzględniły zmiany jakie już obowiązują w ustawie o VAT dotyczące faktur za zakup paliwa do pojazdów. Usunięto bowiem zapis, iż faktury za zakup paliwa do pojazdu prywatnego używanego w firmie nie muszą posiadać numeru rejestracyjnego tego pojazdu.

Read More

Wystawienie faktury pro-forma nie tworzy obowiązku z tytułu podatku VAT

Dokument nazywany potocznie fakturą pro-forma nie jest dowodem w znaczeniu księgowym i jego wystawienie nie powoduje skutków w zakresie podatku VAT. Nie ma zatem obowiązku zapłaty wykazanego w tym dokumencie podatku oraz nie stanowi on dla kontrahenta podstawy do odliczenia VAT. Takie wyjaśnienie zostało zamieszczone na stronie Ministerstwa Finansów, w związku z szumem medialnym wokół…

Read More

Faktura proforma

Faktura pro forma jest rodzajem wstępnie wystawianego dokumentu sprzedaży w którym sprzedawca określa zasady na jakich dokona dostawy towaru kupującemu. 

Read More

Faktury VAT w obrocie gospodarczym

Faktury to najpopularniejsze w Polsce dokumenty księgowe. Wystawiane przez znaczącą część przedsiębiorców, służą udokumentowaniu sprzedaży i zakupu towarów i usług. 

Read More

Co to jest faktura?

Faktura jest głównym dokumentem uwierzytelniającym zrealizowaną transakcję sprzedażową usług albo towarów. Wyjątkiem jest sprzedaż ewidencjonowana przy pomocy kas fiskalnych, gdyż wystawiany jest wówczas paragon sprzedażowy. Ustawa dopuszcza możliwość wypisywania sześciu rodzajów faktur: faktury pro forma (przedwstępnej) faktury VAT faktury RR (wystawianej przez nabywców produktów rolnych od rolników ryczałtowych) faktury korygującej faktury końcowej (rozliczeniowej) faktury zaliczkowej…

Read More