Faktura korygująca wydatek a podatek VAT

Czynny podatnik VAT ma prawo do odliczenia podatku VAT od wydatku w miesiącu powstania obowiązku podatkowego lub w kolejnych dwóch okresach rozliczeniowych. Natomiast na gruncie podatku dochodowego odliczenie podatku VAT od kosztu jest możliwe do końca danego roku podatkowego. Przeczytaj i dowiedz się jakie konsekwencje na gruncie VAT niesie za sobą wystawiona faktura korygująca wydatek! Faktura…

Read More

Faktura korygująca – jak księgować ?

W przypadku błędu na fakturze pierwotnej, a także podczas zwrotu, reklamacji lub udzielenia rabatu sprzedawca zobowiązany jest wystawić fakturę korygującą. Faktura korygująca nie różni się szczególnie od standardowych faktur – posiada jednak dodatkowe elementy, jak numer faktury źródłowej czy kwoty przed i po korekcie. Niezwykle istotne jest natomiast jej poprawne zaksięgowanie.

Read More

Faktura korygująca – co powinna zawierać?

Faktury korygujące są zaliczane do specyficznych dokumentów księgowych. Wystawiane są tylko w wyjątkowych sytuacjach, np. kiedy podstawa opodatkowania została zmniejszona albo zwiększona. Sposoby wystawiania faktury korygującej różnią się od siebie w zależności od przyczyny wystawienia korekty.

Read More

Zasady wystawiania faktur korygujących od stycznia 2014 roku

Osoby prowadzące działalność gospodarczą powoli zaczynają się przygotowywać do zmian, jakie wejdą w życie od pierwszego stycznia 2014 roku do Ustawy o podatku od towarów i usług. Nowelizacja dotyczy także zasad wystawiania faktur korygujących, które nie są obszerne, lecz mimo to istotne dla podatników.

Read More

Różnice pomiędzy notą księgową a notą korygujacą

Wiele osób – w szczególności prowadzących działalność gospodarczą – ma problem z odróżnieniem, czym jest nota księgowa, a czym nota korygująca. Jak sama nazwa wskazuje – nota korygująca służy do skorygowania pewnych danych formalnych na dowodzie księgowym, jakim jest faktura. Często jest też mylona z fakturą korygującą. Natomiast nota księgowa jest to zupełnie odrębny dowód,…

Read More

Całkowita zmiana nabywcy na fakturze możliwa tylko fakturą korygującą

Każdy przedsiębiorca jest tylko człowiekiem, a jak wiadomo w życiu codziennym przytrafiają się pomyłki. Przez niedopatrzenie bądź zwykłe roztargnienie może dojść do sytuacji, gdzie wystawiona przez sprzedawcę faktura będzie posiadać błędy dotyczące danych nabywcy. W takim przypadku istnieją dwa sposoby na rozwiązanie problemu: wystawienie noty lub faktury korygującej. Jednak kiedy dochodzi do całkowitej zmiany odbiorcy…

Read More

Błędna data sprzedaży na fakturze

Generalnie przedsiębiorcy zarejestrowani na potrzeby podatku VAT zobowiązani są wystawić fakturę zawierającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę transakcji, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy  (art. 106 ust. 1 ustawy o VAT).

Read More

Faktura korygująca czasami jest nieważna bez potwierdzenia odbioru nabywcy

W obrocie gospodarczym faktura korygująca odgrywa dosyć istotną rolę, ponieważ ma wiele zastosowań. Korektę należy wystawić, kiedy udzielono rabatów, nastąpił zwrot towarów lub zmianie uległa cena. Również w przypadku pomyłki na fakturze pierwotnej w stawce podatku, kwocie bądź jakiejkolwiek innej pozycji, za pomocą korekty przedsiębiorca może naprawić błędy. Jednak należy pamiętać, że w określonych sytuacjach…

Read More