Faktura uproszczona

Ministerstwo Finansów zapowiedziało zmiany w ustawie o podatku towarów i usług. Zmiana ma m.in dostosować ustawę o VAT do unijnej dyrektywy dotyczącej wystawiania faktur. Wprowadzona zostanie nowa kategoria dokumentów – uproszczona faktura VAT.

Read More

Faktura VAT w wfirma.pl

Użytkownicy systemu wfirma doskonale znają oferowany moduł do księgowania faktur. Warto dowiedzieć się, jakie nowości i ulepszenia pojawiły się w narzędziu po najnowszej aktualizacji!

Read More

Faktura zakupowa w wfirma.pl

Z biegiem czasu, im bardziej zwiększa się firma i jej obroty, tym więcej pojawia się oczekujących na zaksięgowanie faktur zakupowych. Na szczęście, wykorzystując proste i intuicyjne w obsłudze narzędzia przedsiębiorca może szybko poradzić sobie z tym problemem!

Read More

Faktury po zmianach 2013 roku

Od 1 stycznia 2011 wprowadzone zostały zmiany dotyczące faktur VAT. Faktury VAT powinny dokumentować dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy. Szczegółowo treść faktur określają przepisy rozporządzenia o fakturach (art. 106 ust. 1 ustawy o VAT). Jeżeli nabywców jest…

Read More

Zmiany w e-fakturach 2013

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą doczekali się kolejnej już liberalizacji przepisów dotyczących wystawiania, przesyłania oraz przechowywania faktur elektronicznych. Historia e-faktur zaczęła się od tego, że przedsiębiorcy, którzy chcieli korzystać z tego typu dokumentów, mieli obowiązek zabezpieczać ich integralność kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Kolejne etapy – to dość niejasne poglądy, czy faktura w formie PDF przesyłana e-mailem spełnia…

Read More

Chcesz anulować fakturę? Na to musisz uważać!

Faktury, jako najpopularniejsze w Polsce dowody księgowe, obwarowane są szeregiem przepisów. Właściwie każda związana z tym dokumentem aktywność – wystawiania, terminy, korygowanie, podlega przepisom. Jak zatem i kiedy można – bądź należy – anulować fakturę, aby było to zgodne z przepisami?

Read More

Numer rejestracyjny na fakturze już niepotrzebny

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie prowadzenia KPiR uwzględniły zmiany jakie już obowiązują w ustawie o VAT dotyczące faktur za zakup paliwa do pojazdów. Usunięto bowiem zapis, iż faktury za zakup paliwa do pojazdu prywatnego używanego w firmie nie muszą posiadać numeru rejestracyjnego tego pojazdu.

Read More

Wystawienie faktury pro-forma nie tworzy obowiązku z tytułu podatku VAT

Dokument nazywany potocznie fakturą pro-forma nie jest dowodem w znaczeniu księgowym i jego wystawienie nie powoduje skutków w zakresie podatku VAT. Nie ma zatem obowiązku zapłaty wykazanego w tym dokumencie podatku oraz nie stanowi on dla kontrahenta podstawy do odliczenia VAT. Takie wyjaśnienie zostało zamieszczone na stronie Ministerstwa Finansów, w związku z szumem medialnym wokół…

Read More