Środek trwały- kiedy podlega ewidencji?

Przedsiębiorca zaczynając swoją działalność dokonuje wielu zakupów niezbędnych do jej prowadzenia. Niektóre z nich można uznać za środek trwały, inne za wyposażenie, a jeszcze inne za zwykły wydatek. Dany zakup można zakwalifikować jako środek trwały i poddawać go co miesięcznej amortyzacji tylko jeśli spełnia określone kryteria. Sprawdź, kiedy wydatek można uznać za środek trwały!  …

Read More

Środki trwałe – ujęcie podatkowe i rachunkowe

Zgodnie z przepisami, jeśli do firmy nabywane są nowe sprzęty, należy je w pewnych sytuacjach wprowadzić do ewidencji środków trwałych. Czym dokładnie są środki trwałe i kiedy trzeba je ewidencjonować – o tym w poniższym artykule. 

Read More

Ustalenie wartości początkowej środka trwałego

Do kosztów uzyskania przychodu zaliczana jest wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w postaci odpisów amortyzacyjnych. Jak jednak należy ustalić wartość posiadanych elementów, jeśli nie zostały one zakupione na fakturę?

Read More