Duplikat faktury – rozliczenia podatkowe

Wystawianie duplikatu faktury jest uzasadnione w sytuacjach, kiedy dokument potwierdzający zakup ulegnie zniszczeniu lub się zagubi. Wówczas, na wniosek kupującego, sprzedawca wystawia dokument zawierający identyczne dane, jakie były zawarte na fakturze pierwotnej z dopiskiem “duplikat”. Co istotne, duplikat faktury zawiera datę wystawienia zgodną z rzeczywistym terminem jego powstania.

Read More

Czym jest duplikat faktury?

Faktura jest bardzo istotnym dokumentem dla przedsiębiorcy – na jej podstawie jest w stanie wykazać koszty, przychody, a także prawidłowość rozliczanego podatku VAT. Co wobec tego zrobić, jeśli zdarzy się zniszczenie lub też zagubienie faktury? W takiej sytuacji rozwiązaniem staje się duplikat faktury.

Read More