Faktury VAT w obrocie gospodarczym

Faktury to najpopularniejsze w Polsce dokumenty księgowe. Wystawiane przez znaczącą część przedsiębiorców, służą udokumentowaniu sprzedaży i zakupu towarów i usług. 

Read More

Co to jest faktura?

Faktura jest głównym dokumentem uwierzytelniającym zrealizowaną transakcję sprzedażową usług albo towarów. Wyjątkiem jest sprzedaż ewidencjonowana przy pomocy kas fiskalnych, gdyż wystawiany jest wówczas paragon sprzedażowy. Ustawa dopuszcza możliwość wypisywania sześciu rodzajów faktur: faktury pro forma (przedwstępnej) faktury VAT faktury RR (wystawianej przez nabywców produktów rolnych od rolników ryczałtowych) faktury korygującej faktury końcowej (rozliczeniowej) faktury zaliczkowej…

Read More