Tag Archives: co powinna zawierać faktura

Faktura uproszczona

employeeMinisterstwo Finansów zapowiedziało zmiany w ustawie o podatku towarów i usług. Zmiana ma m.in dostosować ustawę o VAT do unijnej dyrektywy dotyczącej wystawiania faktur. Wprowadzona zostanie nowa kategoria dokumentów – uproszczona faktura VAT. Czytaj dalej

Faktura VAT w wfirma.pl

banerUżytkownicy systemu wfirma doskonale znają oferowany moduł do księgowania faktur. Warto dowiedzieć się, jakie nowości i ulepszenia pojawiły się w narzędziu po najnowszej aktualizacji! Czytaj dalej

Faktura zakupowa w wfirma.pl

banerZ biegiem czasu, im bardziej zwiększa się firma i jej obroty, tym więcej pojawia się oczekujących na zaksięgowanie faktur zakupowych. Na szczęście, wykorzystując proste i intuicyjne w obsłudze narzędzia przedsiębiorca może szybko poradzić sobie z tym problemem! Czytaj dalej

Koniec faktur VAT-MP i faktur VAT marża?

consulting_services_4Faktury VAT-MP oraz VAT-Marża – dokumenty wystawianie w szczególnych przypadkach, od 1 stycznia 2012 r. znikają z polskiego obrotu. Co je zastąpi? Czytaj dalej

Chcesz anulować fakturę? Na to musisz uważać!

Fotolia_14209430_SFaktury, jako najpopularniejsze w Polsce dowody księgowe, obwarowane są szeregiem przepisów. Właściwie każda związana z tym dokumentem aktywność – wystawiania, terminy, korygowanie, podlega przepisom. Jak zatem i kiedy można – bądź należy – anulować fakturę, aby było to zgodne z przepisami? Czytaj dalej

Numer rejestracyjny na fakturze już niepotrzebny

Man Worrying About Paying Bills and BankruptcyZmiany w rozporządzeniu w sprawie prowadzenia KPiR uwzględniły zmiany jakie już obowiązują w ustawie o VAT dotyczące faktur za zakup paliwa do pojazdów. Usunięto bowiem zapis, iż faktury za zakup paliwa do pojazdu prywatnego używanego w firmie nie muszą posiadać numeru rejestracyjnego tego pojazdu.

Czytaj dalej

Wystawienie faktury pro-forma nie tworzy obowiązku z tytułu podatku VAT

Photo of joyful colleagues watching into laptop monitorDokument nazywany potocznie fakturą pro-forma nie jest dowodem w znaczeniu księgowym i jego wystawienie nie powoduje skutków w zakresie podatku VAT. Nie ma zatem obowiązku zapłaty wykazanego w tym dokumencie podatku oraz nie stanowi on dla kontrahenta podstawy do odliczenia VAT. Takie wyjaśnienie zostało zamieszczone na stronie Ministerstwa Finansów, w związku z szumem medialnym wokół wykazywania podatku należnego od pro-form.

Czytaj dalej

Faktury VAT w obrocie gospodarczym

ClipboardFaktury to najpopularniejsze w Polsce dokumenty księgowe. Wystawiane przez znaczącą część przedsiębiorców, służą udokumentowaniu sprzedaży i zakupu towarów i usług.  Czytaj dalej

Co to jest faktura?

Faktura jest głównym dokumentem uwierzytelniającym zrealizowaną transakcję sprzedażową usług albo towarów. Wyjątkiem jest sprzedaż ewidencjonowana przy pomocy kas fiskalnych, gdyż wystawiany jest wówczas paragon sprzedażowy. Ustawa dopuszcza możliwość wypisywania sześciu rodzajów faktur:

 • faktury pro forma (przedwstępnej)
 • faktury VAT
 • faktury RR (wystawianej przez nabywców produktów rolnych od rolników ryczałtowych)
 • faktury korygującej
 • faktury końcowej (rozliczeniowej)
 • faktury zaliczkowej

Bez względu na rodzaj faktury, [zawierać ona powinna|zawrzeć w niej powinno się takie dane jak:

 • stawki podatku VAT
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów lub usług, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku
 • sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz nie podlegającym opodatkowaniu
 • jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub ilość wykonanych usług
 • nazwę towaru lub usługi
 • numer identyfikacji podatkowej nabywcy i sprzedawcy
 • wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż netto
 • miesiąc, dzień oraz rok albo miesiąc i rok sprzedaży
 • datę wystawienia faktury
 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku
 • kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie
 • unikalny numer faktury wraz z jej typem
 • wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwota podatku, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu
 • imiona i nazwiska lub nazwy albo nazwy skrócone nabywcy i sprzedawcy oraz ich adresy

Faktura służy w celach podatkowych. Od kwot na niej uwzględnionych, odprowadzić należy bowiem stosowny podatek od towarów i usług, w skrócie zwany VAT.