Faktura VAT – metoda kasowa

Rozliczać faktury metodą kasową mogą tylko ci przedsiębiorcy, którzy zaliczają się do grupy małych podatników. Metoda kasowa pozwala na odprowadzenie VAT dopiero, kiedy przedsiębiorca uzyska zapłatę od kontrahenta. Taka forma rozliczeń wymaga wcześniejszego, pisemnego zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego – do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który podatnik ma zamiar je stosować.

Read More

Jak prawidłowo wypełnić fakturę VAT?

W fakturze VAT, która jest dokumentem sprzedaży, znajdziemy szczegółowe informacje na temat transakcji. Zakres informacji, które powinny się znaleźć na prawidłowo wypełnionej fakturze, jest ściśle określony przez rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług….

Read More

Faktura wystawiona bez numeru NIP nabywcy – jakie konsekwencje?

Czasami przedsiębiorca wystawiający faktury na rzecz kontrahenta prowadzącego działalność gospodarczą może wśród danych identyfikacyjnych nabywcy pominąć jego numer NIP. Czy w takiej sytuacji jest możliwe zaliczenie danego wydatku na podstawie takiej faktury? Jak wtedy wygląda kwestia odliczenia podatku VAT?

Read More

Czy należy zamieszczać na fakturze nazwę oddziału przedsiębiorstwa?

Wielu przedsiębiorców będących osobami fizycznymi zajmuje się prowadzeniem kilku mniejszych punków sprzedaży, które tak naprawdę podlegają jednej działalności gospodarczej. Wśród takich sposobów na własny biznes można wymienić bary, kawiarnie, kioski z prasą oraz kwiaciarnie. Jednak często nie jest do końca jasne, jakie informacje powinny się znaleźć na fakturze wystawionej przez takiego przedsiębiorcę. Czy powinno się…

Read More

Data sprzedaży na fakturze

Mimo, iż rewolucyjne przepisy dotyczące zmian w fakturowaniu weszły w życie od 1 stycznia 2013 r. do tej pory przedsiębiorcy miewają problemy z nadążeniem za zmianami. Jednym z takich problematycznych zapisów jest ten dotyczący wpisywania na fakturze daty sprzedaży. 

Read More

Faktura może pełnić funkcje reklamowe

Faktura – dokument najczęściej wystawiany przez polskich przedsiębiorców. Jako że dociera ona do największej liczby kontrahentów, warto byłoby wykorzystać jej powszechność. W jaki sposób? Faktura może pełnić funkcję reklamową.

Read More

Czy wiesz, że faktura może pełnić funkcję reklamową?

Obecnie możliwości reklamy są różnorodne – od klasycznych w prasie, radiu i telewizji, po najbardziej ekstrawaganckie reklamy internetowe. Jednakże, co istotne, reklama wiąże się z wydatkami. Dlatego też warto zastanowić się nad tym, aby funkcje reklamowe nadać także… wystawianym przez siebie fakturom!

Read More

5 powodów, dla których warto stosować e-faktury

Mogłoby się wydawać, że zalety e-faktur to rzecz oczywista i nikogo do tej formy dokumentowania transakcji zachęcać nie trzeba. Jednak, jak wynika z dostępnych raportów, m.in. z przeprowadzonego przez PKPP Lewiatan w 2012 roku, w wersji elektronicznej wystawianych jest zaledwie 10% wszystkich faktur. Artykuł ten dedykowany jest osobom, które tego rozwiązania się boją, a także…

Read More

Faktura – jak liczyć podatek VAT?

Częstym problem wśród osób wystawiających faktury VAT jest niepoprawne wyliczenie podatku VAT na dokumencie. Tak z pozoru błaha i prosta sprawa stwarza nierzadko problemy nawet doświadczonym księgowym. Wiele osób bierze kwestię wyliczenia podatku na „chłopski rozum”, przez co powstają błędne faktury VAT. Tymczasem sposób wyliczenia podatku VAT na fakturze VAT jest ściśle określony przez rozporządzenie…

Read More