Pro forma

Jest to fikcyjna faktura wystawiana przed sfinalizowaniem
transakcji. Faktura tej klasy jest traktowana
jako zobowiązanie wystawienia zwyczajnej faktury z
zawartością taką samą jak pro forma.

Pro forma (łc. dla pozoru)
wyglądem
niczym
nie różni się od
zwykłej
faktury VAT.
(z wyjątkiem objaśnieniem pro forma).

Zatem
po co faktura pro forma?
Tego typu dokument
jest w praktyce gospodarczej
specyfikacją
późniejszego
zlecenie i
jest zwyczajnym kawałkiem papieru.

Faktura tego rodzaju nie stanowi dokumentu księgowego i
w związku z tym nie wpisujemy do rejestru sprzed. VAT
również do KPiR.
W związku z tym
podatnik nie może odliczenia podatku naliczonego na podstawie tej faktury.

W nielicznych programach faktura tego wariantu
jest podstawą do wystawiania faktury zaliczkowej VAT.

Do wypisywania

Faktur pro forma

wydaje się najlepszy

program do faktur

o którym można poczytać na forum.

Jest to

najlepszy na rynku

program webowy.

Pozycja

faktury

musi

zawierać

w szczególności dane takie jak

 • cenę netto X ilość
 • ilość zamówionych towarów
 • cenę netto
 • podatek
 • opis usługi
 • Wartość brutto
 • Stawkę podatku VAT

Faktura

musi

zawierać
w szczególności dane takie jak

 • Data wystawienie
 • dane sprzedającego
 • Termin zapłaty należności
 • napis pro forma
 • Sposób płatności – gotówka czy przelew
 • numer np FVS 8/6/2009
 • dane kupującego
 • Stawki podatku z wartościami
 • Kwota