Faktura VAT-MP

Faktura VAT-MP Do kategorii małych podatników możemy zaliczyć osoby spełniające jedne z wymagań: zleceniobiorcami lub innymi osobami świadczącymi podobne usługi, z odstępstwem od komisu, prowadzące przedsiębiorstwa maklerskie, będące agentami, administrające funduszami powierniczymi – kiedy suma prowizji lub pozostałych postaci wynagrodzenia za świadczone usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła we wcześniejszym roku podatkowym wyrażonej w…

Read More

*

Koniec faktur VAT-MP i faktur VAT marża W projekcie rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług pojawił się zapis likwidujący faktur VAT-MP oraz faktury VAT marża. W zamian zamiast…

Read More