Faktura elektroniczna

E-Faktura Dokument wysłany mailem nie jest fakturą VAT. Faktura wysłana do petenta na adres e-mail, pomimo tego, iż jest wydrukowana nie spełnia warunków ustawy o VAT. Ogólnie rzecz ujmując nie jest ona fakturą . Faktury VAT w formacie pliku m.in. PDF, HTML lub pobrane z serwera nie umożliwiają,udostępniają podatnikowi prawa do odliczenia podatku. Do celów…

Read More

Faktura zaliczkowa

Zaliczka Osoba, która otrzymała fakturę zaliczkową ma możliwość odliczyć podatek naliczony z faktury zaliczkowej w rozliczeniu za okres , w którym ją otrzymał. Faktura zaliczka jest specjalnym rodzajem faktury, która jest tworzona w sytuacji dostania przedpłaty za artykuł ewentualnie usługę. Faktura ta koniecznie musi zawierać typowe fragmenty znajome ze pospolitej fakturki oraz zawierać objaśnienie zaliczka….

Read More

Faktura VAT-MP

Faktura VAT-MP Do kategorii małych podatników możemy zaliczyć osoby spełniające jedne z wymagań: zleceniobiorcami lub innymi osobami świadczącymi podobne usługi, z odstępstwem od komisu, prowadzące przedsiębiorstwa maklerskie, będące agentami, administrające funduszami powierniczymi – kiedy suma prowizji lub pozostałych postaci wynagrodzenia za świadczone usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła we wcześniejszym roku podatkowym wyrażonej w…

Read More

*

Koniec faktur VAT-MP i faktur VAT marża W projekcie rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług pojawił się zapis likwidujący faktur VAT-MP oraz faktury VAT marża. W zamian zamiast…

Read More