Obowiazki ewidencyjne

Obowiązki ewidencyjne Obowiązki ewidencyjne podatników wymienione są w ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji płatników i podatników. Ustawa ta określa zasady ewidencji podatników, płatników podatków, a także płatników składek na ubezpieczenie społeczne tudzież ubezpieczenie zdrowotne, zasady i tryb nadania numerów identyfikacji podatkowej i reguł użytkowania tych numerów. Firmy ulegają…

Read More

Zakładanie firmy

Zakładanie firmy Primo Zarejestrowanie działalności w UM Secundo Numer REGON w Urzędzie Statystycznym Tertio Konto w banku, a także pieczątka quarto NIP i podatki w Urzędzie Skarbowym quinto Składki na ubezpieczenie społeczne Zakład Ubezpieczeń Społecznych sesto Zgłoszenie do PIP sèttimo Zgłoszenie do sanepidu Krok po kroku rozpoczęcie i prowadzenia działalności gospodarczej tyczy się osób fizycznych…

Read More

Środki trwałe

Środki trwałe Aktywami trwałymi zgodnie z prawem o rachunkowości są rzeczowe mienie trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i mające zastosowanie dla jednostki. Dobrym programem do liczenia amortyzacji do Księgi Przychodów i Rozchodów jest program do fakturowania autorstwa Media IT – wfirma.pl. Kwalifikuje się…

Read More

Faktura VAT, a możliwość odliczania podatku

Faktura VAT, a możliwość odliczania podatku Faktura VAT wydrukowana samodzielnie, a prawo do odliczenia. Prowadzę działalność gospodarczą i używam telefonu komórkowego. Do tej pory faktury vat za rozmowy otrzymywałem od operatora. Ostatnio doładowałem telefon z konta bankowego, a fakturę wydrukowałem ze strony internetowej. Faktura ta jest oryginałem, ale nie zawiera podpisu. Czy posiadając taką fakturę…

Read More

Samozatrudnienie

Samozatrudnienie Po to by przejść na samozatrudnienie trzeba spełnić 3 warunki: wykonujący w całości ponosi ryzyko gospodarcze powiązane z prowadzoną działalnością odpowiedzialność za wykonywane czynności oraz ich rezultat ponosi wykonujący a nie zlecający prace nie są wykonywane pod niczyim nadzorem. Musimy również pamiętać, że podatnik ten nie ma możliwości rozliczać się 19 procentowym podatkiem liniowym…

Read More

Zmiany w VAT

Sejm uchwalił zmiany do ustawy o podatku vat Dnia 15-10-2008 r. Sejm rozporządził ordynację o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz kilku innych ustaw, a 30-10-2008 roku Senat przegłosował poprawki do tej ustawy. Poniżej prezentujemy najistotniejsze zmiany, które niebawem czekają podatników. Skrócenie podstawowego terminu zwrotu Wydłużenie terminu na odliczanie VAT naliczonego Będzie…

Read More

Delegacje

Informacje o delegacjach Przy wykonywaniu działalności gospodarczej konieczne są wyjazdy poza stałe miejsce prowadzenia działalności zwane delegacjami. Dotyczy to zarówno właściciela jak i osób zatrudnionych w jego firmie. Jeżeli delegację odbywa pracownik wówczas przysługują mu diety oraz zwrot wydatków na dojazdy komunikacji miejscowej, noclegi, przejazdy oraz na inne udokumentowane wydatki. W 2008 roku kwota diety…

Read More

Umowa o pracę

UMOWA O PRACĘ Relację pracy nawiązuje się w terminie sprecyzowanym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie określono – w dniu podpisania umowy. Umowa o pracę określa strony umowy, typ umowy, datę jej podpisania i warunki pracy oraz płacy, a dokładniej: rodzaj pracy, miejsce wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi…

Read More

WDT

WDT Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) to transakcja, w której następuje wywiezienie (przemieszczenie) towarów z Polski na terytorium innego kraju który jest członkiem Unii Europejskiej. Nabywca jest (lub nie) podatnikiem podatku VAT rozpoznanym na potrzeby przeprowadzenia transakcji wewnątrzwspólnotowej na obrszar państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju. Obszarem świadczenia WDT jest miejsce, w którym…

Read More

WNT

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów Wewnatrzwspólnotowe nabycie towarów to transakcja, która polega na kupnie praw własności oraz praw do rozporządzenia towarem, który w wyniku dostawy przetransportowany zostaje z kraju członkowskiego Unii Europejskiej do Polski. + Kontrakt jest uznany, jeśli kupującym jest polski podatnik VAT, który nabywa towar dla celów wykonywania swojej działalności gospodarczej lub podmiot nie będący…

Read More