Odbiorca biznesplanu

Tworząc biznesplan, trzeba wziąć pod uwagę jego adresata. Każda z instytucji, do której możemy zwrócić się o środki pieniężne, czeka na nieco inne informacje. Opłaca się zatem zanim przystąpimy do pracy nad planem dowiedzieć się, czy organizacja, do której mamy zamiar skierować biznesplan, udostępnia jego gotowe formularze albo spis reguł, co powinno być w nim…

Read More

Faktura Małego Podatnika

Właściciele firm, zwani małymi podatnikami, mają możliwość dokonania wyboru metody kasowej rozliczeń. Metoda ta polega na tym, że obowiązek podatkowy powstaje z dniem uregulowania całości lub części należności, nie później jednak niż 90 dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Częściowe uregulowanie należności przez kontrahenta także spowoduje powstanie obowiązku podatkowego, jednak tylko w odniesieniu…

Read More

Kontrola podatkowa

Kontrola Kontrola podatkowa – po co to wszystko? Misją kontroli podatków jest skontrolowanie, czy wywiązujecie się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Kontrolowana jest więc zgodność stanu realnego z prawem. Jeśli kontrola będzie pozytywna, zostaną stwierdzone niezgodności będziesz zobligowany do działania zmierzającego do ich zlikwidowania, bądź ich ewentualnych następstw, mogą również zostać nałożone na…

Read More

Ewidencja wyposażenia

Ewidencja wyposażenia Przedsiębiorcy zobligowani do posiadania książki albo ksiąg rachunkowych, dla prawidłowego ewidencjonowania dodatkowo muszą posiadać: Ewidencję wyposażenia Ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Ewidencja wyposażenia obejmuje rzeczowe składniki majątku związane z wykonywaną działalnością, niezaliczone, zgodnie z ustawą o podatku od dochodów, do środków trwałych, których wartość początkowa przekracza 1 500 złotych. Ewidencja…

Read More

Obowiazki ewidencyjne

Obowiązki ewidencyjne Obowiązki ewidencyjne podatników wymienione są w ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji płatników i podatników. Ustawa ta określa zasady ewidencji podatników, płatników podatków, a także płatników składek na ubezpieczenie społeczne tudzież ubezpieczenie zdrowotne, zasady i tryb nadania numerów identyfikacji podatkowej i reguł użytkowania tych numerów. Firmy ulegają…

Read More

Zakładanie firmy

Zakładanie firmy Primo Zarejestrowanie działalności w UM Secundo Numer REGON w Urzędzie Statystycznym Tertio Konto w banku, a także pieczątka quarto NIP i podatki w Urzędzie Skarbowym quinto Składki na ubezpieczenie społeczne Zakład Ubezpieczeń Społecznych sesto Zgłoszenie do PIP sèttimo Zgłoszenie do sanepidu Krok po kroku rozpoczęcie i prowadzenia działalności gospodarczej tyczy się osób fizycznych…

Read More

Środki trwałe

Środki trwałe Aktywami trwałymi zgodnie z prawem o rachunkowości są rzeczowe mienie trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i mające zastosowanie dla jednostki. Dobrym programem do liczenia amortyzacji do Księgi Przychodów i Rozchodów jest program do fakturowania autorstwa Media IT – wfirma.pl. Kwalifikuje się…

Read More

Faktura VAT, a możliwość odliczania podatku

Faktura VAT, a możliwość odliczania podatku Faktura VAT wydrukowana samodzielnie, a prawo do odliczenia. Prowadzę działalność gospodarczą i używam telefonu komórkowego. Do tej pory faktury vat za rozmowy otrzymywałem od operatora. Ostatnio doładowałem telefon z konta bankowego, a fakturę wydrukowałem ze strony internetowej. Faktura ta jest oryginałem, ale nie zawiera podpisu. Czy posiadając taką fakturę…

Read More

Samozatrudnienie

Samozatrudnienie Po to by przejść na samozatrudnienie trzeba spełnić 3 warunki: wykonujący w całości ponosi ryzyko gospodarcze powiązane z prowadzoną działalnością odpowiedzialność za wykonywane czynności oraz ich rezultat ponosi wykonujący a nie zlecający prace nie są wykonywane pod niczyim nadzorem. Musimy również pamiętać, że podatnik ten nie ma możliwości rozliczać się 19 procentowym podatkiem liniowym…

Read More

Zmiany w VAT

Sejm uchwalił zmiany do ustawy o podatku vat Dnia 15-10-2008 r. Sejm rozporządził ordynację o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz kilku innych ustaw, a 30-10-2008 roku Senat przegłosował poprawki do tej ustawy. Poniżej prezentujemy najistotniejsze zmiany, które niebawem czekają podatników. Skrócenie podstawowego terminu zwrotu Wydłużenie terminu na odliczanie VAT naliczonego Będzie…

Read More