VAT przy zakupie samochodu

Zasady odliczania podatku od wartości dodanej od nabywanych samochodów Od dnia 22 VIII 05 roku zmieniły się przepisy odliczania podatku VAT od nabywanych przez płatników podatku samochodów. Od tego dnia do odliczeń podatku VAT nie jest już ważna dozwolona ładowność samochodu. Obecnie przy ustalaniu prawa do odliczenia VAT naliczonego musimy brać pod uwagę dopuszczalną masę…

Read More

Klasyfikacje

PKWiU Polska klasyfikacja wyrobów i usług jest zwarcie połączona z klasyfikacjami unii. Konstrukcją najbardziej przypomina NACE, Klasyfikację Produktów wg Działalności (CPA), Listę Produktów (PRODCOM). Jest to obowiązująca w Polsce klasyfikacja towarów, artykułów, produktów, wyrobów i usług. Wszystko co znajduje się w obrocie gospodarczym, zostało sklasyfikowane w PKWiU. PKD – Polska Klasyfikacja Działalności Jest to usystematyzowany,…

Read More

Oprogramowanie

Program do fakturowania Program do faktur może znacznie podwyższyć płynność procesu wystawiania faktur VAT i innych dokumentów sprzedaży. Baza kontrahentów znacząco polepsza błyskawiczne wyszukiwanie wskazanych informacji, niezbędnych w procesie fakturowania. Dostawcę lub odbiorcę można wyszukać równie dobrze po NIP jak również i po nazwie firmy czy adresie. Jest to kluczowe dla zintensyfikowania tego procesu i…

Read More

Rejestr VAT

Rejestr VAT zakupów i sprzedaży Rejestry VAT są księgą pomocniczą do rozliczania VAT. Posiadający działalność gospodarczą podatnicy podatku VAT zobligowani są posiadać rejestr sprzedaży i zakupów . Wszelkie zdarzenie gospodarcze na które wystawiamy fakturę VAT albo podatnik dostaje przy nabyciu artykułów powinno być zaksięgowane do rejestrów. Wolumen posiadanych rejestrów jest zależna od specyfiki i rozmaitości…

Read More

Księga Przychodów i Rozchodów

Księga Przychodów i Rozchodów Podatnicy roliczający podatek dochodowy liniowy, na zasadach ogólnych, którzy nie przekroczyli limitu 1 200 000 EURO i spółki jawne wykonujące działalność , jeśli nie muszą mieć ksiąg handlowych, mają obowiązek do posiadania księgi przychodów i rozchodów. Pod warunkiem powrotu poniżej limit 1 200 000 EURO osoba płacąca podatki ma prawo cofnąć…

Read More

Zarządzanie relacjami

CRM Trzonem każdego biznesu jest ciągły związek i zadowolenie kontrahenta. Niezmiernie istotne jest byśmy posiadali jednorodny system na każdym odcinku procesu biznesowego – od wstępu sprzedaży poprzez poprawki do przygotowywania raportów, raporcików, bilansów, sprawozdań zarówno indywidualnych a także zbiorczych, ogólnych. Jest to strasznie ważne instrument w pracy każdego przedsiębiorstwa Co ja mówie to nie tylko…

Read More

Mały podatnik

Mały podatnik Mały podatnika korzystający z metody kasowej MP ma możliwość wybrania metody kasowej jako formy rozliczeń z tytułu zobowiązań podatkowych. Polega ona na tym, że obowiązek podatkowy powstaje w dniu zobowiązania w całości bądź w części, nie później jednak niż do 90 dnia od daty wydania towaru lub wykonania usługi. Stosowanie tej metody wiąże…

Read More

Puste faktury

„PUSTE” faktury vat a VAT Uprawnienie podatnika do odpisania VAT uzależnione jest od wielu warunków. Przede wszystkim, żeby płatnik mógł odliczyć podatek naliczony z Faktury opisującej zakup artykułół lub usług, zakup ten musi być związany z prowadzoną przez płatnika działalnością opodatkowaną. Obowiązek podatkowy w VAT powstaje co do zasady z chwilą wydania towaru lub wykonania…

Read More

Wystawianie faktur

Wystawianie faktur VAT Do fakturowania wybornie nadaje się program do faktur wfirma autorstwa media IT. Nie tylko podatnik VAT może wystawić fakturę. Przedsiębiorca, który otrzymał fakturę VAT od płatnika niezapisanego jako podatnik VAT, ma prawo do odliczenia podatku. Jeżeli ktoś realizuje czynności objętych podatkiem VAT, np. dostawa towaru lub świadczenie usługi i wydaje fakturę VAT,…

Read More

Proforma

Pro forma Jest to fikcyjna faktura wystawiana przed sfinalizowaniem transakcji. Faktura tej klasy jest traktowana jako zobowiązanie wystawienia zwyczajnej faktury z zawartością taką samą jak pro forma. Pro forma (łc. dla pozoru) wyglądem niczym nie różni się od zwykłej faktury VAT. (z wyjątkiem objaśnieniem pro forma). Zatem po co faktura pro forma? Tego typu dokument…

Read More