Czynny podatnik VAT ma prawo do odliczenia podatku VAT od wydatku w miesiącu powstania obowiązku podatkowego lub w kolejnych dwóch okresach rozliczeniowych. Natomiast na gruncie podatku dochodowego odliczenie podatku VAT od kosztu jest możliwe do końca danego roku podatkowego. Przeczytaj i dowiedz się jakie konsekwencje na gruncie VAT niesie za sobą wystawiona faktura korygująca wydatek!

Faktura korygująca wydatek

Niejednokrotnie występują sytuacje, w których konieczne jest wystawienie faktury korygującej przez sprzedawcę. Jeśli powstała w skutek udzielonego rabatu, obniżki, zmiany ceny itp. można zaksięgować ją z datą obecną. Natomiast jeśli powstała w wyniku błędu rachunkowego lub oczywistej pomyłki należy cofnąć się do okresu, w którym została zaksięgowana faktura pierwotna. W tym przypadku konieczne będzie wyliczenie na nowo zaliczki na podatek dochodowy oraz sporządzenie korekty deklaracji VAT za dany okres.

Faktura korygująca a VAT

Fakturę korygującą wydatek przedsiębiorca powinien wprowadzić do rejestru zakupu VAT z datą jej otrzymania. Co oznacza, że rozliczenie różnic w podatku VAT wynikających z korekty możliwe jest w miesiącu, w którym została otrzymana.

Wprowadzanie faktury korygującej w systemie wFirma.pl

W systemie wFirma.pl księgowanie otrzymanej faktury korygującej odbywa się w zakładce WYDATKI. Należy odnaleźć fakturę pierwotną oraz wybrać z górnego menu opcję KORYGUJ.

Faktura korygująca wydatek a podatek VAT
Faktura korygująca wydatek -wprowadzanie

W oknie korygowania wydatku należy uzupełnić dane z faktury oraz daty następująco:

  • datę księgowania do KPiR – jeśli faktura powstała w wyniku oczywistej pomyłki z datą faktury pierwotnej, a jeśli z innego powodu – w dacie otrzymania korekty
  • datę księgowania do VAT – z datą otrzymania korekty
  • termin płatności – zwykle podawany jest na fakturze.
Faktura korygująca wydatek - jak uzupełnić?
Faktura korygująca wydatek – dane na fakturze