Duplikat faktury – rozliczenia podatkowe

Wystawianie duplikatu faktury jest uzasadnione w sytuacjach, kiedy dokument potwierdzający zakup ulegnie zniszczeniu lub się zagubi. Wówczas, na wniosek kupującego, sprzedawca wystawia dokument zawierający identyczne dane, jakie były zawarte na fakturze pierwotnej z dopiskiem “duplikat”. Co istotne, duplikat faktury zawiera datę wystawienia zgodną z rzeczywistym terminem jego powstania.

Read More

Wystawienie „pustej” faktury niesie za sobą pewne konsekwencje

W obrocie gospodarczym istotne jest, aby wystawiane dokumenty dotyczące przeprowadzanych transakcji odzwierciedlały ich rzeczywisty przebieg. W przeciwnym przypadku prowadzona księgowość przedsiębiorstwa może zostać posądzona o nierzetelność. Wiadomo, że czasami poprzez zwykłe roztargnienie zdarzają się błędy przy wystawianiu faktur, jednak istnieje możliwość dokonania ich korekty. Co natomiast należy zrobić, gdy faktura nie dokumentuje realnej sprzedaży towarów…

Read More

Niezasadnie wystawiona faktura a podatek VAT

Obecnie nie istnieje żadne prawo, które jednoznacznie zakazywałoby komukolwiek wystawienie faktury. Dostęp do druków służących do ich wystawiania jest bardzo łatwy, ponieważ wystarczy udać się do najbliższego sklepu z drukami akcydensowymi lub skorzystać z programu do wystawiania faktur, które w większości są darmowe. Niesie to ze sobą pewne ryzyko napotkania w obrocie gospodarczym nieuczciwych sprzedawców…

Read More

Faktura zaliczkowa – jakie dane powinna zawierać?

Zgodnie z zasadami fakturę zaliczkową sprzedawca jest zobowiązany wystawić, jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymał całość lub część należności, w odniesieniu do której zgodnie z ustawą powstaje obowiązek podatkowy. Wystawia się ją nie później niż 7. dnia od daty realizacji dostawy.

Read More

Zapłacić gotówką czy przelewem? – problem związany z fakturą VAT-RR

Przedsiębiorca dokonujący transakcji związanych z zakupem produktów rolnych, musi pamiętać o obowiązku właściwego ich udokumentowania. Nabywając towary od rolników ryczałtowych, to przedsiębiorca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT-RR. Jednak czym jest ten dokument i jakie zasady należy spełnić przy jego sporządzaniu? Odpowiedź znajduje się poniżej.

Read More

Zbiorcza faktura VAT – kiedy można ją wystawić?

Zgodnie z prawem, jakie zaczęło funkcjonować od 1 stycznia 2013 roku, przedsiębiorcy będący czynnymi podatnikami VAT mogą wystawić zbiorczą fakturę, aby udokumentować kilka odrębnych dostaw towarów lub świadczonych usług podczas trwania miesiąca.

Read More

Faktura w 2013 roku

Faktura jest jednym z najważniejszych dowodów księgowych. Jak wiadomo wraz z początkiem roku 2013 zmianie uległy regulacje dotyczące tego jakie dane powinny się na nich znajdować.

Read More

Faktura korygująca

Fakturę korygującą wystawia się, w sytuacji gdy nabywca zwraca towar lub przykładowo sprzedawca zmienił pierwotną cenę towaru lub wykonania usługi. Koryguje ona pierwotnie wystawioną fakturę dokumentującą sprzedaż.  Można również za jej pomocą poprawić pierwotnie zaistniałe pomyłki formalne lub wyliczeniowe a także źle zastosowaną stawkę podatku VAT.

Read More

Czym jest duplikat faktury?

Faktura jest bardzo istotnym dokumentem dla przedsiębiorcy – na jej podstawie jest w stanie wykazać koszty, przychody, a także prawidłowość rozliczanego podatku VAT. Co wobec tego zrobić, jeśli zdarzy się zniszczenie lub też zagubienie faktury? W takiej sytuacji rozwiązaniem staje się duplikat faktury.

Read More