Faktura uproszczona – zasady jej wystawiania

Możliwość wystawiania faktury w postaci uproszczonej weszła w życie, wraz z początkiem roku 2013. Za jej pomocą można udokumentować transakcję gospodarczą, której wartość nie przekracza kwoty 450 zł bądź 100 euro. Warto wiedzieć, że jest to jedynie możliwość, z której przedsiębiorca może skorzystać – ale nie musi, wówczas wystawiając zwykłą fakturę.

Read More

Wystawienie fikcyjnej faktury niesie za sobą konsekwencje prawne!

Obecnie najważniejszym dowodem księgowym stosowanym w obrocie gospodarczym jest faktura. Chociaż dąży się do zmniejszenia jej istotności w kwestii transakcji gospodarczych, to w dalszym ciągu jest dokumentem najlepiej potwierdzającym rzetelność operacji księgowych. Warto wiedzieć, że wszelkie popełnione błędy przy wystawianiu faktur, umyślnie bądź przez przypadek, mogą w konsekwencji prowadzić do sankcji karnych skarbowych, które ponieść…

Read More

Faktura korygująca czasami jest nieważna bez potwierdzenia odbioru nabywcy

W obrocie gospodarczym faktura korygująca odgrywa dosyć istotną rolę, ponieważ ma wiele zastosowań. Korektę należy wystawić, kiedy udzielono rabatów, nastąpił zwrot towarów lub zmianie uległa cena. Również w przypadku pomyłki na fakturze pierwotnej w stawce podatku, kwocie bądź jakiejkolwiek innej pozycji, za pomocą korekty przedsiębiorca może naprawić błędy. Jednak należy pamiętać, że w określonych sytuacjach…

Read More

Duplikat faktury – rozliczenia podatkowe

Wystawianie duplikatu faktury jest uzasadnione w sytuacjach, kiedy dokument potwierdzający zakup ulegnie zniszczeniu lub się zagubi. Wówczas, na wniosek kupującego, sprzedawca wystawia dokument zawierający identyczne dane, jakie były zawarte na fakturze pierwotnej z dopiskiem “duplikat”. Co istotne, duplikat faktury zawiera datę wystawienia zgodną z rzeczywistym terminem jego powstania.

Read More

Wystawienie „pustej” faktury niesie za sobą pewne konsekwencje

W obrocie gospodarczym istotne jest, aby wystawiane dokumenty dotyczące przeprowadzanych transakcji odzwierciedlały ich rzeczywisty przebieg. W przeciwnym przypadku prowadzona księgowość przedsiębiorstwa może zostać posądzona o nierzetelność. Wiadomo, że czasami poprzez zwykłe roztargnienie zdarzają się błędy przy wystawianiu faktur, jednak istnieje możliwość dokonania ich korekty. Co natomiast należy zrobić, gdy faktura nie dokumentuje realnej sprzedaży towarów…

Read More

Niezasadnie wystawiona faktura a podatek VAT

Obecnie nie istnieje żadne prawo, które jednoznacznie zakazywałoby komukolwiek wystawienie faktury. Dostęp do druków służących do ich wystawiania jest bardzo łatwy, ponieważ wystarczy udać się do najbliższego sklepu z drukami akcydensowymi lub skorzystać z programu do wystawiania faktur, które w większości są darmowe. Niesie to ze sobą pewne ryzyko napotkania w obrocie gospodarczym nieuczciwych sprzedawców…

Read More

Faktura zaliczkowa – jakie dane powinna zawierać?

Zgodnie z zasadami fakturę zaliczkową sprzedawca jest zobowiązany wystawić, jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymał całość lub część należności, w odniesieniu do której zgodnie z ustawą powstaje obowiązek podatkowy. Wystawia się ją nie później niż 7. dnia od daty realizacji dostawy.

Read More

Zapłacić gotówką czy przelewem? – problem związany z fakturą VAT-RR

Przedsiębiorca dokonujący transakcji związanych z zakupem produktów rolnych, musi pamiętać o obowiązku właściwego ich udokumentowania. Nabywając towary od rolników ryczałtowych, to przedsiębiorca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT-RR. Jednak czym jest ten dokument i jakie zasady należy spełnić przy jego sporządzaniu? Odpowiedź znajduje się poniżej.

Read More

Zbiorcza faktura VAT – kiedy można ją wystawić?

Zgodnie z prawem, jakie zaczęło funkcjonować od 1 stycznia 2013 roku, przedsiębiorcy będący czynnymi podatnikami VAT mogą wystawić zbiorczą fakturę, aby udokumentować kilka odrębnych dostaw towarów lub świadczonych usług podczas trwania miesiąca.

Read More