Category Archives: Jak wystawić fakturę

Pośrednictwo finansowe – czy to się opłaca?

Usługi pośrednika finansowego – argumenty za i przeciw.

Rola pośrednictwaPraca pośrednika finansowego głównie polega na dotarciu do jak największej ilości osób, z produktami bankowymi. Poprzez rozmowę z klientem, bada on jego potrzeby finansowe, a w dalszej kolejności dobiera do jego potrzeb odpowiedni produkt. Za każdą podpisaną z klientem umowę funduszu inwestycyjnego, lokaty, pożyczki, ubezpieczeniową, kredytu, prowadzenia rachunku bankowego, przedstawiciel finansowy otrzymuje od właściciela produktu – nie klienta – wyznaczoną prowizję. Jego praca przyspiesza proces kupna produktów finansowych.

Pośrednicy są doradcami finansowymi, inwestycyjnymi oraz ubezpieczeniowymi, są swego rodzaju łącznikami pomiędzy potencjalnymi konsumentami produktów finansowych a instytucjami finansowymi. Za ich pośrednictwem, można otrzymać dużo korzystniejsze warunki umowy lokaty lub kredytowej. Co więcej, mogą przysłużyć się do nieodmownej opinii banku, w przypadku klientów z najwyższej grupy ryzyka.

Ryzyko finansoweKorzystanie z ich usług pośrednictwa finansowego, może być katastrofalne w skutkach. Nierzetelny bowiem pośrednik finansowy, może kierować się prywatnymi względami finansowymi i nakłaniać do kupna usług niekoniecznie korzystnych dla konsumentów. Z reguły, im mniej korzystny produkt, tym wyższa prowizja dla pośrednika. Przy samodzielnym zapoznaniu się z ofertami banków, ryzyko nietrafionej inwestycji znacznie się zmniejsza. Dlatego też, jeśli posiada się zdolność kredytową albo odłożoną znaczną kwotę oszczędności i dysponuje się sporą ilością wolnego czasu, warto samodzielnie przejrzeć oferty banków i wybrać najatrakcyjniejszy dla [siebie produkt bankowy|fundusz inwestycyjny, kredyt, lokatę albo ROR.

Wsparcie, dotacje i pomoc dla firm, czyli co każdy przedsiębiorca wiedzieć powinien

Gotówki właściciel firmy nie powinien szukać tylko w bankach, gdyż także urzędy pracy i programy unijne oferują wsparcie finansowe dla firm. Co trzeba więc zrobić, żeby uzyskać dotacje?

Powiatowy Urząd Pracy wspiera firmyDofinansowanie można otrzymać na założenie własnej działalności, stworzenie nowego stanowiska pracy, pokrycie kosztów związanych z doradztwem prawnym i podatkowym, zakup sprzętu biurowego oraz na szeroko rozumianą promocję firmy w Internecie. Wystarczy tylko złożyć wniosek o wsparcie finansowe, a gdy zostanie on pozytywnie zaopiniowany, można już swobodnie dysponować gotówką przeznaczoną na zakup rzeczy niezbędnych dla firmy.Warunkiem skorzystania z tej pomocy jest jednak konieczność utrzymania przedsiębiorstwa lub pracownika przez wskazany przez urząd pracy czas. Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa do dotacji znajduje się na stronie internetowej urzędu pracy w zakładce “dofinansowanie” lub “wsparcie dla firm”.

Dotacje unijne pomocą dla firmMiejscem gdzie można za darmo dostać pieniądze dla firmy są również punkty dysponujące funduszami Unii Europejskiej. Jeżeli tylko ma się przekonujące argumenty i dobrze wykonany biznes plan albo strategię rozwoju firmy, można liczyć nawet na kilkudziesięciotysięczne wsparcie. Trzeba jedynie zgłosić się do odpowiedniego programu. Co więcej, instytucje unijne oferują wszystkim ubiegającym się o dotacje, szkolenia z zakresu sprawnego zarządzania firmą , a także doradzają w sprawach podatkowych, finansowych i prawnych. Jednym słowem mówiąc, uczą jak dobrze prowadzić swoją działalność, a to istotne wskazówki na przyszłość . Informacje o aktualnych programach Unii Europejskiej znaleźć można na internecie albo w lokalnej prasie informacyjnej. Jest również dużo punktów doradczych, udzielających dokładne informacje na temat programów.

Innowacyjne rozwiązania internetowe.

Systemy i aplikacje udostępniane przez sieć internetową w niewiarygodnym tempie zaskarbiają sobie dużą popularność niemalże na całym świecie i to nie jedynie z punktu widzenia oszczędności firmowych, ale też na stwarzanie lepszych możliwości rozwojowych dla przedsiębiorstw. Czym, zatem jest SaaS i jak wpłynie na rynek polskiej przedsiębiorczości?

Model SaaS, czyli oprogramowanie jako usługaW klasycznej sprzedaży programów komputerowych, klient zakupuje licencję, a następnie instaluje program na swoim sprzęcie komputerowym. Software as a Service to zmienia. Użytkownik ma do dyspozycji ogromne narzędzie, chociaż go nie nabywa. W zamian za opłatę abonamentową dostaje od usługodawcy tylko login i hasło, dzięki którym, po wejściu na odpowiednią stronę internetową, może w pełni korzystać z wszystkich narzędzia oprogramowania. Ma to swoje bezpośrednie odwzorowanie w postaci znacznej redukcji wydatków firmowych.

Aplikacje on-line to więcej niż standardOprogramowanie jako usługa to wyśmienite rozwiązanie dla wszystkich tych, którzy mają uczulenie na drogie aplikacje instalowane na komputerze, które przeważnie utrudniają korzystanie z nowoczesnego stylu życia. To także zawsze szybki dostęp do dokumentów firmowych z wszystkich części świata. potrzeba jedynie dostępu do -Internetu|sieci internetowej|sieci], aby można było w pełni wykonywać swoje obowiązki służbowe.

Dla kogo SaaS?Modele Software as a Service najczęściej stosowane są w takich gałęziach przedsiębiorczości jak bankowość elektroniczna, aukcje internetowe, sklepy internetowe, handel mobilny i wsparcie biznesowe. Z kolei, najczęściej oferowanymi przedsiębiorcom oprogramowaniami są: CRM–do zarządzania relacjami z klientami i kontrahentami, CMS, HR, program do Kadr i Płac, księgowość internetowa, narzędzia biurowe, a także syntezatory mowy, które imponująco zastępują pracę drogiego lektora.

Nowe składki ZUS w 2011 roku

Z dniem 1 stycznia 2011 roku zaczęły obowiązywać nowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Są one wyższe od zeszłorocznych składek ZUS-owskich.

Nowe stawki składek ZUS wprowadzone zostały 1 stycznia br. Podwyżki związane są ze wzrostem minimalnego miesięcznego wynagrodzenia, przewidzianego stosownym rozporządzeniem, na podstawie którego wytycznych określane są minimalne składki ubezpieczeniowe dla właścicieli firm. I tak składka na:

 • ubezpieczenie wypadkowe nie powinna być mniejsza niż 33,66 złotych
 • ubezpieczenie chorobowe niepowinna być mniejsza niż 49,38 złotych
 • ubezpieczenie rentowe nie powinna być mniejsza niż 120,92 złotych
 • FP nie powinna być mniejsza niż 49,38 złotych
 • ubezpieczenie emerytalne nie powinna być mniejsza niż 393,41 złotych

Oznacza to, ze minimalna składka na składka na ubezpieczenie wypadkowe wzrosła o 2,14 złotych, ubezpieczenie emerytalne wzrosła o 24,95 złotych, składka na ubezpieczenie chorobowe wzrosła o 3,13 złotych, składka na ubezpieczenie rentowe wzrosła o 7,66 złotych, natomiast składka na fundusz pracy wzrosła o 3,13 złotych. Razem daje to wzrost minimalnych składek ZUS o 41,01 złotych w skali miesięcznej. Każdy przedsiębiorca, w ciągu roku, odprowadzi zatem Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych o 492,12 złotych więcej niż w roku 2010.

Wytyczne dla nowych przedsiębiorców, korzystających z ulgiWzrosły też minimalne składki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla nowych przedsiębiorców, korzystających z ulgi. Od 2011 roku wynoszą one kolejno:

 • 81,16PLN na ubezpieczenie emerytalne
 • 6,94 PLN na ubezpieczenie wypadkowe
 • 24,95 PLN na ubezpieczenie rentowe
 • 10,19 PLN na ubezpieczenie chorobowe

Z obliczeń wynika, że każdy nowy przedsiębiorcaktóry korzysta z preferencyjnych stawek, w 2011 roku odprowadzi o 73,56 PLN więcej niż w roku ubiegłym.

Opłata za media w kosztach uzyskania przychodów

Coraz więcej, zwłaszcza małych, przedsiębiorców [decyduje się na prowadzenie firmy|prowadzi przedsiębiorstwo we własnym domu czy mieszkaniu. Czy istnieje możliwość zakwalifikowania w koszty prowadzenia działalności gospodarczej części wydatków na mieszkanie?

W myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów albo zachowania lub też zabezpieczenia źródła przychodów. Podatnik ma więc prawo odliczenia dla celów podatkowych wszelkich tych wydatków, pod tym jednak warunkiem, że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma albo może mieć wpływ na wymiar osiągniętego przychodu. Co więcej, do obowiązków podatnika należy prowadzenie prawidłowo sporządzonej dokumentacji, która obrazuje koszty poniesione w celu uzyskania przychodów.

Na wstępnie trzeba wyszczególnić, jaką część domu będzie stanowiło biuro firmy. Najwygodniej jest wyznaczyć na nie osobne pomieszczenie, ponieważ można będzie wówczas precyzyjnie, na podstawie metrażu, wyznaczyć proporcję powierzchni działalności gospodarczej do powierzchni mieszkalnej. Na tej podstawie do kosztów działania firmy można zaliczyć stosowną część opłat za media. Powinno się jednak rachunki za wodę, prąd, ogrzewanie wrzucić w koszty na podstawie oddzielnych liczników przypisanych do biura, gdyż wielokrotnie urzędy skarbowe negują wspólne rozliczanie kosztów prywatnych i firmowych.

Inspektorat ZUS

Struktura organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Polsce składa się z 217 inspektoratów, 43 oddziałów oraz 63 biur terytorialnych. Całość tworzy instytucję, , która posiada osobowość prawną i zajmuje się gromadzeniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne obywateli , jak również dystrybucją świadczeń (na przykład zasiłków chorobowych albo macierzyńskich, emerytur, rent) w kwotach i na zasadach sprecyzowanych w przepisach ustawy.

Inspektoraty, jako jedne z najmniejszych jednostek organizacyjnych ubezpieczyciela, usytuowane są niemalże we wszystkich powiatach w Polsce. Wszystkich jest ich 217. Do zadań inspektoratów należy:

 • orzecznictwo lekarskie na potrzeby ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych
 • przetwarzanie danych dla potrzeb działalności ZUS,
 • wprowadzanie danych do systemu informatycznego,
 • szkolenie pracowników i pracodawców,
 • dochodzenie należnych składek i opłat,
 • obsługa poligraficzna jednostki,
 • realizacja porozumień i umów międzynarodowych w dziedzinie ubezpieczeń społecznych,
 • ustalanie uprawnień do świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń zleconych Zakładowi,
 • dochodzenie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,
 • stwierdzanie i ustalanie obowiązku ubezpieczeń społecznych,
 • wypłata świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń zleconych Zakładowi do wypłaty,

Warto wiedzieć, że z pracownikami jednostek terenowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych można skontaktować się w następujący sposób:

 • odwiedzając jednostkę osobiście,
 • telefonicznie,
 • drogą elektroniczną (poprzez pocztę elektroniczną czy formularz zamieszczony na stronie internetowej),

Numery telefonów do poszczególnych inspektoratów znaleźć można na głównej stronie ubezpieczyciela – www.zus.pl. Trzeba jednak pamiętać, że właściwą jednostką organizacyjną, powołaną do rozpatrzenia danej sprawy, jest placówka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych terytorialnie przyporządkowana do miejsca zamieszkania płatnika lalbo siedziby firmy, w której płatnik pracuje.

Ulga na złe długi

To, że kontrahent nie uregulował swoich należności za fakturę VAT, nie powoduje tego, że przedsiębiorca może nie odprowadzić za tą sprzedaż należnego urzędowi skarbowemu podatku. Jest jednak ulga na złe długi, dzięki której można odzyskać zapłacony podatek.

Zgodnie z przepisami art. 89a i 89b ustawy o podatku VAT, właściciel firmy może skorzystać z ulgi na złe długi i skorygować podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju, których jego odbiorcy nie zapłacili. Ważne jest jednak, żeby udowodnić, że zobowiązania te są nieściągalne. Nieściągalność uważa się z kolei za uprawdopodobnioną w przypadku, gdy wierzytelność nie została uregulowana w ciągu pół roku od upływu terminu jej płatności określonego na fakturze lub w umowie.

Łączne spełnienie poniższych warunków, da możliwość skorzystania z ulgi na złe długi:

 • Świadczenie usług lub dostawa towaru musi być dokonane na rzecz podatnika będącego podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą oraz który jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny i nie znajduje się w trakcie likwidacji lub w trakcie postępowania upadłościowego.
 • Wierzytelności, których ma dotyczyć ulga, powinny zostać uprzednio wykazane w deklaracji jako należny podatek i obrót opodatkowany.
 • Wierzyciel i dłużnik na dzień skorzystania z ulgi muszą być podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni.
 • Wierzytelności nie mogą zostać sprzedane.
 • Od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie może upłynąć więcej niż 2 lata, licząc od końca roku, w którym faktura ta została wystawiona.
 • Wierzyciel musi dokonać zawiadomienia dłużnika o zamiarze skorygowania VAT należnego w ramach ulgi na złe długi, a dłużnik w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, nie może uregulować należności w jakiejkolwiek formie.

Freelancing pomysłem na własny biznes

Przez Internet można zarobić. Pytanie tylko, jak dużo. Najlepszym udaje się zyskać sporo, bo nawet parę tys. PLN w przeciągu miesiąca, wcale nie opuszczając własnego mieszkania. Należy tylko mieć wiedzę, gdzie można móc zarabiać?

Sposobem na dochodowy biznes jest freelancing, czyli praca na własny rachunek, bez etatu przez wykonywanie pracy na zlecenie. Freelancerzy pracy szukają na specjalnie stworzonych w tym celu witrynach WWW, które zajmują się pośrednictwem w zleceniach. Sposób zawierania umowy zlecenia odbywa się przez aukcję w internecie. Wygrywa ten, kto przedstawi, zdaniem zleceniodawcy, najkorzystniejszą ofertę wykonania pracy. Liczy się czas, sposób i jakość wykonania ,a także cena. Weryfikacja osób odbywa się korzystając komentarzy, wystawionych przez poprzednich zleceniodawców, podczas wykonywania dla nich zleceń. Zarobek „wolnych strzelców” jest imponujący, za realizację zadania mogą oni dostać do kilkunastu tys. złotych. Na tych platformach pracę znaleźć mogą głównie webmasterzy, copywriterzy, programiści, administratorzy, tłumacze, fotografowie, redaktorzy, malarze, osoby zajmujące się robótkami ręcznymi (dziewiarstwo) oraz graficy .

By zarabiać w Internecie trzeba jednak być bardzo cierpliwym i systematycznym. Nikomu nie uda się zdobyć dużych pieniędzy w przeciągu paru dni, nie wkładając w to pracy. Zarobek zależy od zaangażowania i pomysłowości Internauty. Zachęty wystawiane na internecie o kwotach rzędu kilku tysięcy PLN dziennie trzeba potraktować z pewną dozą ostrożności. Najbardziej pracowitym, udaje się zarobić taką ilość pieniędzy w czasie jednego miesiąca. Należy również pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Przede wszystkim, powinno się być czujnym i nie dać się omamić dużymi dochodami za małą pracę. W internecie występuje bowiem spora liczba oferentów, bazujących na ludzkiej naiwności i niewiedzy.

Jak zarabiać w sieci

Przez Internet da się zyskać. Najlepszym udaje się zyskać nawet kilka tysięcy złotych w miesiąc, w ogóle nie wychodząc z domu. Jak oni to robią?

Sposobów na zarabianie w Internecie jest mnóstwo, warto jednakże wybrać te, które mogłyby przynieść najwięcej korzyści finansowych. Do najpowszechniej stosowanych form zarobkowych należą z kolei:

Sprzedaż internetowa


To jedna z najatrakcyjniejszych form zarobkowych w Internecie. Handel przez sieć zwiększa skuteczność dotarcia do znacznie większego grona klientów produktów albo usług, zmniejsza z kolei wydatki , mające związek z prowadzeniem sklepów, promocją i reklamą. Nowe kanały dystrybucji oferują światowe portale internetowe, takie jak Allegro czy eBay, docierające do milionów internautów. Handel przez Internet jest niezwykle prosta, potrzeba tylko zarejestrować się na platformie aukcyjnej i wystawić dany towar czy usługę.

Reklama źródłem dochodu internauty


Posiadanie prywatnej strony internetowej znacznie ułatwia zarobek w Internecie. Zwłaszcza, gdy strona ta jest popularna. Zarabiać na stronie da się na 2 sposoby, poprzez sprzedaż reklam np. w systemie AdSense lub sprzedaż usług poprzez programy partnerskie.

Freelancer – wolny strzelec


Freelancering to praca na własny rachunek. W sieci jest ogromna ilość portali ogłoszeniowych o przeznaczeniu aukcyjnym, zajmujących się pośrednictwem zleceń. Zarobek freelancerów jest zaskakujący, za realizację zadania mogą oni otrzymać nawet kilkanaście tysięcy złotych.
Zlecenia przez internet są najlepszym rozwiązaniem dla programistów, grafików, webmasterów, fotografów, copywriterów i tłumaczów.

Praca on-line


To, iż praca świadczona będzie przez Internet nie znaczy, iż nie może być ona realizowana na podstawie umowy o pracę. Od 2007 roku Kodeks Pracy dopuszcza możliwość realizowania służbowych prac za pośrednictwem Internetu. Ta forma współpracy najlepiej sprawdza się w przypadku projektantów stron internetowych, grafików komputerowych, redaktorów portali internetowych, informatyków , a także w przypadku księgowych, prawników i marketingowców.

Oddziały ZUS

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarcza zobligowani są do płacenia należnych składek na ubezpieczenia społeczne do odpowiedniego, ze względu przynależności, oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do którego zatem oddziału odprowadza się składki?

Oddziałem ZUS odpowiednim do uiszczania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, zarówno za przedsiębiorcę, jak i pracowników, jest placówka terytorialnie przyporządkowana siedzibie firmy. W Polsce występują 43 oddziały, wraz ze swoimi jednostkami terenowymi. Główne siedziby ZUS-u zlokalizowane są w:

 • Wrocławiu
 • Łodzi
 • Bielsku-Białej
 • Częstochowie
 • Sosnowcu
 • Warszawie
 • Lublinie
 • Zielonej Górze
 • Warszawie
 • Legnicy
 • Poznaniu
 • Radomiu
 • Ostrowie Wielkopolskim
 • Rybniku
 • Szczecinie
 • Tomaszowie Mazowieckim
 • Koszalinie
 • Wałbrzychu
 • Gorzowie Wielkopolskim
 • Płocku
 • Opolu
 • Toruniu
 • Krakowie
 • Jaśle
 • Chrzanowie
 • Nowym Sączu
 • Gdańsku
 • Zabrzu
 • Olsztynie
 • Słupsku
 • Tarnowie
 • Siedlcach
 • Białymstoku
 • Kielcach
 • Rzeszowie
 • Biłgoraju
 • Bydgoszczy
 • Elblągu
 • Warszawie
 • Pile
 • Chorzowie

Do którego dnia miesiąca trzeba opłacić składki ZUS?Właściciele działalności gospodarczych zobligowani są do zapłacenia składki na ubezpieczenia społeczne do 10 dnia każdego miesiąca – jeżeli opłacają składki tylko za siebie. Z kolei, do 15 dnia każdego miesiąca właściciel firmy powinien uiścić składki także za inne osoby, to jest zleceniobiorców albo pracowników. W sytuacji gdy 10 albo 15 dzień miesiąca wypada w weekend albo inny dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas termin płatności wypada następnego dnia roboczego, po dniu wolnym.

Płatność składek do ZUS-u musi być dokonana za pomocą przelewu bankowego, na poczcie, w banku lub przez Internet. Należy pamiętać, że data opłacenia przelewu to data wyjścia pieniędzy z konta płatnika, a nie data złożenia przelewu. Jeśli właściciel firmy opłaca ubezpieczenie zdrowotne dobrowolnie to spóźnienie nie powoduje konieczności naliczania odsetek, jeżeli z kolei jest to ubezpieczenie obowiązkowe , wówczas Zakład Ubezpieczeń Społecznych naliczy odsetki (nie będą one jednak pobrane, jeżeli będą mniejsze niż 6,60 złotych). Warto także pamiętać, że od każdej, dodatkowo prowadzonej działalności gospodarczej, jest obowiązek odprowadzania dodatkowej składki zdrowotnej, tak wiec prowadząc dwie działalności gospodarcze, płacić należy dwie składki zdrowotne.