Zapłacić gotówką czy przelewem? – problem związany z fakturą VAT-RR

Przedsiębiorca dokonujący transakcji związanych z zakupem produktów rolnych, musi pamiętać o obowiązku właściwego ich udokumentowania. Nabywając towary od rolników ryczałtowych, to przedsiębiorca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT-RR. Jednak czym jest ten dokument i jakie zasady należy spełnić przy jego sporządzaniu? Odpowiedź znajduje się poniżej.

Read More

Zbiorcza faktura VAT – kiedy można ją wystawić?

Zgodnie z prawem, jakie zaczęło funkcjonować od 1 stycznia 2013 roku, przedsiębiorcy będący czynnymi podatnikami VAT mogą wystawić zbiorczą fakturę, aby udokumentować kilka odrębnych dostaw towarów lub świadczonych usług podczas trwania miesiąca.

Read More

Faktura w 2013 roku

Faktura jest jednym z najważniejszych dowodów księgowych. Jak wiadomo wraz z początkiem roku 2013 zmianie uległy regulacje dotyczące tego jakie dane powinny się na nich znajdować.

Read More

Faktura korygująca

Fakturę korygującą wystawia się, w sytuacji gdy nabywca zwraca towar lub przykładowo sprzedawca zmienił pierwotną cenę towaru lub wykonania usługi. Koryguje ona pierwotnie wystawioną fakturę dokumentującą sprzedaż.  Można również za jej pomocą poprawić pierwotnie zaistniałe pomyłki formalne lub wyliczeniowe a także źle zastosowaną stawkę podatku VAT.

Read More

Czym jest duplikat faktury?

Faktura jest bardzo istotnym dokumentem dla przedsiębiorcy – na jej podstawie jest w stanie wykazać koszty, przychody, a także prawidłowość rozliczanego podatku VAT. Co wobec tego zrobić, jeśli zdarzy się zniszczenie lub też zagubienie faktury? W takiej sytuacji rozwiązaniem staje się duplikat faktury.

Read More

Data sprzedaży na fakturze

Mimo, iż rewolucyjne przepisy dotyczące zmian w fakturowaniu weszły w życie od 1 stycznia 2013 r. do tej pory przedsiębiorcy miewają problemy z nadążeniem za zmianami. Jednym z takich problematycznych zapisów jest ten dotyczący wpisywania na fakturze daty sprzedaży. 

Read More

Faktura może pełnić funkcje reklamowe

Faktura – dokument najczęściej wystawiany przez polskich przedsiębiorców. Jako że dociera ona do największej liczby kontrahentów, warto byłoby wykorzystać jej powszechność. W jaki sposób? Faktura może pełnić funkcję reklamową.

Read More

Przedawnienie zwrotu składek

Opłacanie składek ZUS to obowiązek każdego przedsiębiorcy. Podczas regulowania należności może zdarzyć się sytuacja, w której okaże się, że podatnik wpłaci zbyt dużą kwotę w stosunku do zobowiązania. Nie trzeba się jednak obawiać, że fundusze przepadną, pod warunkiem dopilnowania terminów.

Read More

Czy wiesz, że faktura może pełnić funkcję reklamową?

Obecnie możliwości reklamy są różnorodne – od klasycznych w prasie, radiu i telewizji, po najbardziej ekstrawaganckie reklamy internetowe. Jednakże, co istotne, reklama wiąże się z wydatkami. Dlatego też warto zastanowić się nad tym, aby funkcje reklamowe nadać także… wystawianym przez siebie fakturom!

Read More