Amortyzacja Środków Trwałych

Amortyzacja Środków Trwałych Kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu użytkowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne). Podatnicy maja możliwość nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od elementów majątku, w których wartość początkowa nie przekracza 3 500 pln. wydatki poniesione na ich zakup stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania….

Read More

Faktura zaliczkowa

Zaliczka Osoba, która otrzymała fakturę zaliczkową ma możliwość odliczyć podatek naliczony z faktury zaliczkowej w rozliczeniu za okres , w którym ją otrzymał. Faktura zaliczka jest specjalnym rodzajem faktury, która jest tworzona w sytuacji dostania przedpłaty za artykuł ewentualnie usługę. Faktura ta koniecznie musi zawierać typowe fragmenty znajome ze pospolitej fakturki oraz zawierać objaśnienie zaliczka….

Read More

Metody amortyzacji

Systemy i przeliczniki amortyzacji podatkowej Ordynacja o rachunkowości nie okeśla jakimi metodami należy amortyzować środki trwałe. Wybór metody amortyzacji ustawodawca oddawł jednostce. Płatnik przed rozpoczęciem amortyzacji wybiera jedną z dopuszczalnych metod amortyzacji dla konkretnego środka trwałego i wybraną metodę wykorzystuje przez cały okres jego używania w firmie. W trakcie amortyzacji płatnicy nie mają możliwości zmiany…

Read More

WNT

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów Wewnatrzwspólnotowe nabycie towarów to transakcja, która polega na kupnie praw własności oraz praw do rozporządzenia towarem, który w wyniku dostawy przetransportowany zostaje z kraju członkowskiego Unii Europejskiej do Polski. + Kontrakt jest uznany, jeśli kupującym jest polski podatnik VAT, który nabywa towar dla celów wykonywania swojej działalności gospodarczej lub podmiot nie będący…

Read More