Anulowanie faktury – kiedy jest możliwe?

Anulowanie faktury nie jest uregulowane w przepisach ustawy o VAT. Ustawa w przypadku błędu przewiduje sporządzenie korekty. W praktyce jednak organy podatkowe dopuszczają taką praktykę. Sprawdź, kiedy możesz anulować fakturę, a kiedy konieczna będzie jej korekta! Błędy popełniane przy wystawianiu faktur Zgodnie z art. 106j ustawy o VAT w przypadku popełnienia błędu przy wystawianiu faktury…

Read More

Faktura VAT i jej elementy

Faktura VAT jest dokumentem zawierającym dokładne informacje dotyczące transakcji zakupu lub sprzedaży. Obowiązek jej wystawiania mają czynni podatnicy VAT podczas transakcji z inną firmą. W pozostałych sytuacjach jedynie na  żądanie nabywcy.  Każda faktura powinna zawierać określone elementy, które reguluje art. 106e ust. 1 pkt ustawy o VAT. Elementy faktury VAT- co powinna zawierać poprawnie sporządzona…

Read More

Sklep internetowy – faktura czy paragon?

Ustawa o podatku od towarów i usług określa obowiązek dokumentowania sprzedaży. W przypadku prowadzenia sklepu stacjonarnego nie mamy żadnych wątpliwości, ponieważ przepisy jasno to określają. W sklepach internetowych sprawa ta nie jest już taka prosta i może przysporzyć przedsiębiorcy wiele trudności. Zasady ogólne wystawiania faktury i paragonu Faktura, jak i paragon to podstawowe dokumenty rejestrujące…

Read More

Nabywca może wystawić fakturę

Fakturę VAT wystawia zazwyczaj sam sprzedawca. Jednak czy wiesz, że istnieje możliwość, że to nabywca wystawi fakturę? Czym jest i na czym polega samofakturowanie (znane także jako self-billing), dowiesz się z naszego artykułu.

Read More

Faktura VAT – metoda kasowa

Rozliczać faktury metodą kasową mogą tylko ci przedsiębiorcy, którzy zaliczają się do grupy małych podatników. Metoda kasowa pozwala na odprowadzenie VAT dopiero, kiedy przedsiębiorca uzyska zapłatę od kontrahenta. Taka forma rozliczeń wymaga wcześniejszego, pisemnego zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego – do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który podatnik ma zamiar je stosować.

Read More

Pusta faktura – co robić?

Jeżeli faktura nie odnosi się do transakcji, która miała miejsce, nazywana jest pustą fakturą. Nie można jej mylić z fakturą źle wystawioną (o której już pisaliśmy) – chodzi o wystawienie faktury fikcyjnej, odnoszącej się do czynności, która tak naprawdę nie miała miejsca. Czym grozi wystawienie pustej faktury?

Read More

Dokumenty potwierdzające WDT

Sprzedaż towarów na rzecz kontrahenta z Unii Europejskiej co do zasady jest określana mianem wewnętrzwspólnotowej dostawy towarów – czyli WDT. Towar podczas takiej transakcji jest wywożony z terytorium Polski na terytorium innego kraju członkowskiego, a jego odbiorcą jest przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT-UE. Zgodnie z przepisami dla takiej dostawy właściwa jest stawka 0% VAT, ale…

Read More

Faktura zaliczkowa i końcowa – przepisy 2014

W obrocie gospodarczym niejednokrotnie zdarza się, że przedsiębiorca otrzymuje część zapłaty jeszcze przed wykonaniem usługi lub dostarczeniem towaru. Przedpłata, zadatek lub zaliczka wymagają odpowiedniego udokumentowania – konieczna będzie zatem faktura zaliczkowa i faktura końcowa (rozliczająca).

Read More