Środek trwały a wyposażenie

Przedsiębiorcy często mają problem z klasyfikacją zakupu. Zastanawiają się czy dany przedmiot stanowi środek trwały, czy też wyposażenie. W celu ujęcia wydatku w ewidencji środków trwałych musi on spełniać określone kryteria. Przeczytaj i dowiedz się, kiedy zakup należy zakwalifikować jako środek trwały, a kiedy jako wyposażenie. Środek trwały Aby zakup mógł zostać zakwaflikowany jako środek…

Read More

Faktura korygująca wydatek a podatek VAT

Czynny podatnik VAT ma prawo do odliczenia podatku VAT od wydatku w miesiącu powstania obowiązku podatkowego lub w kolejnych dwóch okresach rozliczeniowych. Natomiast na gruncie podatku dochodowego odliczenie podatku VAT od kosztu jest możliwe do końca danego roku podatkowego. Przeczytaj i dowiedz się jakie konsekwencje na gruncie VAT niesie za sobą wystawiona faktura korygująca wydatek! Faktura…

Read More

Anulowanie faktury – kiedy jest możliwe?

Anulowanie faktury nie jest uregulowane w przepisach ustawy o VAT. Ustawa w przypadku błędu przewiduje sporządzenie korekty. W praktyce jednak organy podatkowe dopuszczają taką praktykę. Sprawdź, kiedy możesz anulować fakturę, a kiedy konieczna będzie jej korekta! Błędy popełniane przy wystawianiu faktur Zgodnie z art. 106j ustawy o VAT w przypadku popełnienia błędu przy wystawianiu faktury…

Read More

Faktura VAT i jej elementy

Faktura VAT jest dokumentem zawierającym dokładne informacje dotyczące transakcji zakupu lub sprzedaży. Obowiązek jej wystawiania mają czynni podatnicy VAT podczas transakcji z inną firmą. W pozostałych sytuacjach jedynie na  żądanie nabywcy.  Każda faktura powinna zawierać określone elementy, które reguluje art. 106e ust. 1 pkt ustawy o VAT. Elementy faktury VAT- co powinna zawierać poprawnie sporządzona…

Read More

Sklep internetowy – faktura czy paragon?

Ustawa o podatku od towarów i usług określa obowiązek dokumentowania sprzedaży. W przypadku prowadzenia sklepu stacjonarnego nie mamy żadnych wątpliwości, ponieważ przepisy jasno to określają. W sklepach internetowych sprawa ta nie jest już taka prosta i może przysporzyć przedsiębiorcy wiele trudności. Zasady ogólne wystawiania faktury i paragonu Faktura, jak i paragon to podstawowe dokumenty rejestrujące…

Read More

Nabywca może wystawić fakturę

Fakturę VAT wystawia zazwyczaj sam sprzedawca. Jednak czy wiesz, że istnieje możliwość, że to nabywca wystawi fakturę? Czym jest i na czym polega samofakturowanie (znane także jako self-billing), dowiesz się z naszego artykułu.

Read More

Faktura VAT – metoda kasowa

Rozliczać faktury metodą kasową mogą tylko ci przedsiębiorcy, którzy zaliczają się do grupy małych podatników. Metoda kasowa pozwala na odprowadzenie VAT dopiero, kiedy przedsiębiorca uzyska zapłatę od kontrahenta. Taka forma rozliczeń wymaga wcześniejszego, pisemnego zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego – do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który podatnik ma zamiar je stosować.

Read More

Pusta faktura – co robić?

Jeżeli faktura nie odnosi się do transakcji, która miała miejsce, nazywana jest pustą fakturą. Nie można jej mylić z fakturą źle wystawioną (o której już pisaliśmy) – chodzi o wystawienie faktury fikcyjnej, odnoszącej się do czynności, która tak naprawdę nie miała miejsca. Czym grozi wystawienie pustej faktury?

Read More