Metody amortyzacji

Systemy i przeliczniki amortyzacji podatkowej Ordynacja o rachunkowości nie okeśla jakimi metodami należy amortyzować środki trwałe. Wybór metody amortyzacji ustawodawca oddawł jednostce. Płatnik przed rozpoczęciem amortyzacji wybiera jedną z dopuszczalnych metod amortyzacji dla konkretnego środka trwałego i wybraną metodę wykorzystuje przez cały okres jego używania w firmie. W trakcie amortyzacji płatnicy nie mają możliwości zmiany…

Read More

Amortyzacja Środków Trwałych

Amortyzacja Środków Trwałych Kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu użytkowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne). Podatnicy maja możliwość nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od elementów majątku, w których wartość początkowa nie przekracza 3 500 pln. wydatki poniesione na ich zakup stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania….

Read More

Akcyza

Akcyza Akcyza jest niebezpośrednim podatkiem nakładanym na niedużą grupę towarów. Głównym celem akcyzy jest zniżenie spożycie niektórych artykułów szkodliwych dla zdrowia. Teraz akcyza jest nietrudną do egzekwowania i dochodową daniną (w analogiczny sposób jak podatek VAT) dla budżetu państwa i jest nałożona również na dobra infrastrukturalne, energię, paliwa i samochody osobowe. Podatek akcyowy uiszcza się…

Read More

Cło

Cło Celem tego podatku jest jeszcze dziwnie pojęta ochrona rynku wewnętrznego oraz krajowych producentów, co zwiększa koszty innych branż i konsumentów. Jest to niezwykle często stosowany mechanizm stosowany przez protekcjonistyczne, etatystyczne, bolszewickie, socjalistyczne, komunistyczne, populistyczne państwa, wraże wolnym społeczeństwom. W erze globalizacji tego typu praktyki stają się dzięki Bogu coraz rzadsze. Jest to podatek pobierany…

Read More

VAT przy zakupie samochodu

Zasady odliczania podatku od wartości dodanej od nabywanych samochodów Od dnia 22 VIII 05 roku zmieniły się przepisy odliczania podatku VAT od nabywanych przez płatników podatku samochodów. Od tego dnia do odliczeń podatku VAT nie jest już ważna dozwolona ładowność samochodu. Obecnie przy ustalaniu prawa do odliczenia VAT naliczonego musimy brać pod uwagę dopuszczalną masę…

Read More

Klasyfikacje

PKWiU Polska klasyfikacja wyrobów i usług jest zwarcie połączona z klasyfikacjami unii. Konstrukcją najbardziej przypomina NACE, Klasyfikację Produktów wg Działalności (CPA), Listę Produktów (PRODCOM). Jest to obowiązująca w Polsce klasyfikacja towarów, artykułów, produktów, wyrobów i usług. Wszystko co znajduje się w obrocie gospodarczym, zostało sklasyfikowane w PKWiU. PKD – Polska Klasyfikacja Działalności Jest to usystematyzowany,…

Read More

Oprogramowanie

Program do fakturowania Program do faktur może znacznie podwyższyć płynność procesu wystawiania faktur VAT i innych dokumentów sprzedaży. Baza kontrahentów znacząco polepsza błyskawiczne wyszukiwanie wskazanych informacji, niezbędnych w procesie fakturowania. Dostawcę lub odbiorcę można wyszukać równie dobrze po NIP jak również i po nazwie firmy czy adresie. Jest to kluczowe dla zintensyfikowania tego procesu i…

Read More

Rejestr VAT

Rejestr VAT zakupów i sprzedaży Rejestry VAT są księgą pomocniczą do rozliczania VAT. Posiadający działalność gospodarczą podatnicy podatku VAT zobligowani są posiadać rejestr sprzedaży i zakupów . Wszelkie zdarzenie gospodarcze na które wystawiamy fakturę VAT albo podatnik dostaje przy nabyciu artykułów powinno być zaksięgowane do rejestrów. Wolumen posiadanych rejestrów jest zależna od specyfiki i rozmaitości…

Read More

Księga Przychodów i Rozchodów

Księga Przychodów i Rozchodów Podatnicy roliczający podatek dochodowy liniowy, na zasadach ogólnych, którzy nie przekroczyli limitu 1 200 000 EURO i spółki jawne wykonujące działalność , jeśli nie muszą mieć ksiąg handlowych, mają obowiązek do posiadania księgi przychodów i rozchodów. Pod warunkiem powrotu poniżej limit 1 200 000 EURO osoba płacąca podatki ma prawo cofnąć…

Read More

Zarządzanie relacjami

CRM Trzonem każdego biznesu jest ciągły związek i zadowolenie kontrahenta. Niezmiernie istotne jest byśmy posiadali jednorodny system na każdym odcinku procesu biznesowego – od wstępu sprzedaży poprzez poprawki do przygotowywania raportów, raporcików, bilansów, sprawozdań zarówno indywidualnych a także zbiorczych, ogólnych. Jest to strasznie ważne instrument w pracy każdego przedsiębiorstwa Co ja mówie to nie tylko…

Read More