Leasing samochodu osobowego od 2019 roku

Z początkiem 2019 roku wejdą w życie nowe przepisy dotyczące samochodów osobowych. Jednym z założeń nowelizowanej ustawy o PIT jest ograniczenie ujmowania rat leasingowych w kosztach uzyskania przychodu do określonego limitu. W związku z tym pojawia się pytanie, czy leasing samochodu osobowego nadal będzie się opłacał? Artykuł wyjaśnia, jakie zmiany dotyczące leasingu operacyjnego będą obowiązywać…

Read More

Spis z natury na koniec roku

Przedsiębiorcy prowadzący swoją księgowość w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów są zobowiązani sporządzić spis z natury na koniec roku podatkowego. Dowiedz się, jakich składników majątku dotyczy spis z natury oraz w jaki sposób należy go przeprowadzić. Czym jest spis z natury? Spis z natury to czynność obejmująca ustalenie rzeczywistej ilości towarów handlowych, materiałów,…

Read More

Zaliczka na podatek dochodowy – jak korygować?

Przedsiębiorcy, rozliczający się na zasadach ogólnych bądź podatkiem liniowym mają obowiązek opłacania zaliczek na podatek dochodowy. Co ciekawe, nie wymaga to składania żadnej deklaracji do urzędu skarbowego. Sprawdź, kiedy zaliczka na podatek dochodowy musi być wyliczana miesięcznie, a kiedy można ją rozliczać kwartalnie oraz jakie są zasady jej wyliczania. Zaliczka na podatek dochodowy – kto może…

Read More

WDT a stawka VAT 0%

Nie każda transakcja dostawy towaru zawierana z kontrahentem państwa członkowskiego Unii Europejskiej będzie transakcją WDT. Dowiedz, się jakie warunki należy spełnić aby uznać transakcję za Wewnątrzwspólnotową Dostawę Towarów. Czym jest WDT? Poprzez WDT rozumie się wywóz towarów z kraju na rzecz podatnika prowadzącego działalność gospodarczą na terenie innego państwa znajdującego się na terenie Unii Europejskiej…

Read More

Środek trwały a wyposażenie

Przedsiębiorcy często mają problem z klasyfikacją zakupu. Zastanawiają się czy dany przedmiot stanowi środek trwały, czy też wyposażenie. W celu ujęcia wydatku w ewidencji środków trwałych musi on spełniać określone kryteria. Przeczytaj i dowiedz się, kiedy zakup należy zakwalifikować jako środek trwały, a kiedy jako wyposażenie. Środek trwały Aby zakup mógł zostać zakwaflikowany jako środek…

Read More

Faktura korygująca wydatek a podatek VAT

Czynny podatnik VAT ma prawo do odliczenia podatku VAT od wydatku w miesiącu powstania obowiązku podatkowego lub w kolejnych dwóch okresach rozliczeniowych. Natomiast na gruncie podatku dochodowego odliczenie podatku VAT od kosztu jest możliwe do końca danego roku podatkowego. Przeczytaj i dowiedz się jakie konsekwencje na gruncie VAT niesie za sobą wystawiona faktura korygująca wydatek! Faktura…

Read More

Samochód w firmie – odliczenie vat

Samochód wykorzystywany do prowadzenia działalności może podlegać częściowemu lub całkowitemu odliczeniu VAT. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jakiemu odliczeniu VAT podlega samochód w firmie. Samochód w firmie – samochody ciężarowe W myśl ustawy o VAT pełne odliczenie podatku VAT bez konieczności prowadzenia kilometrówki dla celów VAT przysługuje pojazdom: o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony,…

Read More

Zmiana miejsca zamieszkania – konsekwencje podatkowe

W sytuacji zmiany miejsca zamieszkania bądź prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę konieczne jest zgłoszenie jej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), gdyż wiąże się to w większości przypadków ze zmianą właściwego Urzędu Skarbowego. Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 7 dni od wystąpienia faktycznej zmiany. Przeczytaj i dowiedz się, jakie konsekwencje podatkowe niesie za…

Read More

JPK – czym jest i kogo obowiązuje?

JPK, czyli jednolity plik kontrolny obowiązuje na mocy art. 193a Ordynacji Podatkowej. Od 1 stycznia 2018 roku jego wysyłka będzie obowiązywała wszystkie podmioty gospodarcze. Czym jest JPK i jak prawidłowo go sporządzać? Odpowiedź znajduje się w artykule. Co to jest JKP? JPK to ewidencje oraz dokumenty księgowe za dany okres prowadzone w programach komputerowych, które…

Read More

Zaliczka na podatek dochodowy – kiedy należy ją skorygować?

Przedsiębiorca rozpoczynający swoją działalność musi zdecydować się na jedną formę opodatkowania podatkiem dochodowym, którą będzie stosował w trakcie całego roku podatkowego tj. skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub karta podatkowa. Niejednokrotnie po opłaceniu zaliczki przedsiębiorca dokonuje zmian w poprzednich okresach rozliczeniowych. Sprawdź, kiedy zaliczka na podatek dochodowy powinna zostać skorygowana? Zaliczka na…

Read More